Pesmel vahvistaa kansainvälistä kasvuaan omistusjärjestelyllä

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Automatisoituja materiaalinkäsittely-, lastaus- ja pakkausjärjestelmiä valmistavan Pesmel-konsernin osake-enemmistö on siirtynyt pääomasijoitusyhtiö Helmet Business Mentors Oy:n keräämän sijoittajaryhmän ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistukseen.

Kauhajoella sijaitseva Pesmel Oy valmistaa pitkälle automatisoituja materiaalinkäsittely-, lastaus- ja pakkausjärjestelmiä. Pesmel Oy:n tytäryhtiö AWA Advanced Warehouse Automation Oy valmistaa automatisoituja varastojärjestelmiä. Konsernin asiakkaat ovat kansainvälisiä kuitu-, paperi-, metalli- ja logistiikkayrityksiä. Pesmel-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 40 milj. euroa, josta viennin osuus oli 77%.

Ratkaisua mietittäessä halusimme mukaan uudet omistajat, jotka tukevat yrityksen kasvupotentiaalia. Toteutetun järjestelyn myötä johdon tukena on huomattava määrä kansainvälisen kaupan ja teollisen tuotannon kokemusta. Jatkamme myös itse uuden pääomistajan kanssa yrityksen kehittämistä entistä vahvemmaksi alan toimijaksi,” kertovat Hannu ja Jari Mäki-Rahkola, jotka jatkavat merkittävinä vähemmistöomistajina konsernissa.

”Yrityksen moderni ja kilpailukykyinen tuotevalikoima on luonut Pesmelille ja AWA:lle vahvan markkina-aseman valituissa asiakasryhmissä. Tältä pohjalta uskomme saavutettavan huomattavaa kasvua erityisesti kehittyvillä uusilla markkinoilla Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä”, toteaa Helmetin perustaosakas ja Pesmel-konsernin hallituksen puheenjohtaja Seppo Ahonen.

”Automaatioasteen nostaminen on tulevaisuuden kehityssuunta, joka tulee kasvattamaan Pesmelin tuotteiden ja palvelujen kysyntää maailmalla entisestään”, arvioi Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Antti Kummu.

 

Lisätietoja:

– toimitusjohtaja Hannu Mäki-Rahkola, Pesmel Group Oy, puh. 0400-261 611
– hallituksen puheenjohtaja Seppo Ahonen, Pesmel Group Oy, puh. 050-364 6370
– sijoitusjohtaja Antti Kummu, Suomen Teollisuussijoitus Oy, puh. 050-432 4486

 

Vuonna 1978 perustettu Pesmel Oy valmistaa pitkälle automatisoituja materiaalinkäsittely-, lastaus- ja pakkausjärjestelmiä. Tytäryhtiö AWA Oy valmistaa automatisoituja varastojärjestelmiä. Konsernin asiakkaat ovat kansainvälisiä kuitu-, paperi-, metalli- ja logistiikkayrityksiä. Pesmel-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 40 milj. euroa, josta viennin osuus oli 77%. Konsernin ja Pesmel Oy:n pääpaikka sijaitsee Kauhajoella, AWA Oy:n pääpaikka sijaitsee Helsingissä. Konsernilla on valmistus- ja suunnittelutoimintaa myös Virossa ja Yhdysvalloissa. Työntekijöitä konsernissa on n. 240 henkilöä. www.pesmel.com ja www.awaoy.fi

Helmet Business Mentors Oy on suomalainen listaamattomien kasvuyritysten omistusjärjestelyihin ja teolliseen kehittämiseen erikoistunut pääomasijoitusyhtiö, joka on sijoittanut varoja yli 30 yritykseen, jotka työllistävät yli 2400 henkeä. Kolmen rahaston lisäksi Helmetin sijoittajina on joukko kotimaisia ja ulkomaisia ammattimaisesti sijoittavia yksityishenkilöitä, vakuutusyhtiöitä ja muita instituutioita. Helmetin kantava voima on joukko kokeneita suomalaisia teollisuusjohtajia. www.helmetcapital.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitusten kokonaismäärä on noin 470 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi