Puhtaiden teknologioiden rahastoon 47 milj. euroa Teollisuussijoitukselta, vakuutusyhtiöiltä ja yksityissijoittajilta

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

VNT Management Oy on koonnut uuden pääomasijoitusrahaston Power Fund II Ky:n, joka sijoittaa erityisesti uusiin energiateknologioihin. Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas sekä yksityissijoittajat sijoittivat rahastoon yhteensä 47 miljoonaa euroa.

Uusi rahasto tekee sijoituksia alku- ja kasvuvaiheen teknologiayrityksiin pääsääntöisesti Suomessa sekä valikoidusti Euroopassa. Rahasto keskittyy cleantech-alueen energiateknologioihin, joita ovat:

– hajautetut energiantuotantoteknologiat: tuulivoima, aurinkoenergia, polttokennot, aaltoenergia ja biomassat 
– energian laatu: varavoima, energiavarastot, varageneraattorit ja vauhtipyörät 
– energiatehokkuusteknologiat
– puhtaat tuotantoteknologiat sekä
– jätteiden hyötykäyttöteknologiat

Power Fund II -rahaston tavoitteena on sijoittaa viiden vuoden aikana kaikkiaan 12-15 kohdeyritykseen. Vuosittain sijoituksia tehtäneen kahteen-kolmeen uuteen teknologiayhtiöön, ja kuhunkin 1-7 miljoonaa euroa koko sijoituskaudella.

-Energiaa ja luonnonvaroja säästävät teknologiat ovat yhä kilpailukykyisempiä teknologian kehityksen, energian ja raaka-aineiden hintakehityksen sekä nykyaikaisen ympäristölainsäädännön vuoksi, toteaa VNT Managementin toimitusjohtaja Jarmo Saaranen.

– Puhtaan teknologian tuotteiden kysyntä kasvaa nopeasti kaikkialla maailmassa. Alan kasvunäkymät ovat huomattavat ja tarjoavat pitkän tähtäimen sijoittajille mahdollisuuden merkittävään arvonnousuun, näkee Teollisuussijoituksen johtaja Mika Räsänen.

Cleantech-alalla eli puhtailla teknologioilla tarkoitetaan kaikkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, jotka aiheuttavat vaihtoehtojaan vähemmän haittaa ympäristölle. Cleantech läpäisee koko yhteiskunnan ja siten myös alan yritykset sijoittuvat laajasti eri toimialoille. Puhtaat teknologiat jaetaan yleensä kolmeen luokkaan: puhtaat energiateknologiat, uudet materiaalit ja puhtaat prosessit.

Cleantech-alan yritysten kasvuhakuisuus on voimakkainta alku- ja käynnistämisvaiheen yrityksissä. Ne tavoittelevat kasvua monin tavoin: kehittämällä tuotteita ja palveluita, lisäämällä yhteistyötä muiden yritysten kanssa sekä panostamalla viennin lisäämiseen ja kansainvälistymiseen.

 

VNT Management Oy on keskittynyt sijoittamaan uusiutuvan energian, hajautetun voimantuotannon, energian säästön ja puhtaiden teknologioiden alueelle. Vuonna 2003 toimintansa aloittanut VNT Management hallinnoi myös aiempaa Power Fund I -pääomasijoitusrahastoa, jonka pääomat ovat 17 miljoonaa euroa. Ykkösrahaston suurimmat sijoittajat ovat globaaleja tehoelektroniikkayhtiöitä ja suomalaisia instituutioita. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Vaasassa ja Vantaalla. www.vntm.com

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 430 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jarmo Saaranen, VNT Management Oy 
matkapuh. 040 8371 559, jarmo.saaranen (at) vntm.com

– johtaja Mika Räsänen, Suomen Teollisuussijoitus Oy
matkapuh. 050 352 9984, mika.rasanen (at) teollisuussijoitus.fi