Pulssikysely: Pääoma- tai enkelisijoituksen saaneissa startup- ja kasvuyrityksissä rahoitustilanne parempi kuin vuosi sitten

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Markkinapulssikyselyllä pääomasijoittajille pyritään luomaan tilannekuvaa suomalaisten startup- ja kasvuyritysten liiketoiminnallisesta ja rahoituksellisesta asemasta.

Tesin, Pääomasijoittajat ry:n, Business Finland Venture Capitalin ja Finnish Business Angels Networkin suomalaisille pääomasijoittajille helmikuussa 2021 tekemän markkinapulssikyselyn mukaan rahoituksen riittävyys on parantunut yhtiöissä viime kyselystä. Yli puolen varat riittänevätkin seuraavien 12 kuukauden ajaksi. Erityisesti myöhemmän kasvuvaiheen yhtiöissä (sekä growth että buyout) on tapahtunut huomattavaa parannusta. Keskimäärin 23 %:lla (toukokuun 2020 kyselyssä 31 %:lla) kyselyn yhtiöistä on kuitenkin varoja vain alle puoleksi vuodeksi.

Vaikka COVID-19-pandemian vaikutukset kohdeyhtiöiden liiketoimintoihin ovat myös aikaisempaa kahtiajakautuneempia, odottaa 59 % venture capital -sijoittajien kohdeyhtiöistä koronatilanteen vaikuttavan positiivisesti tai neutraalisti kasvuennusteisiinsa. Vastaava luku on 47 % growth- ja buyout-sijoittajien kohdeyhtiöissä. Koronatilanne vaikuttaa negatiivisesti vuoden 2021 liikevaihdon kasvuennusteisiin vajaassa puolessa kyselyn yhtiöistä.

”Kotimaisen pääomasijoittamisen ekosysteemin pitkän aikavälin kehittymisen näkökulmasta on positiivista havaita, että pääomasijoittajien tukemat kasvuyritykset ovat selvinneet kriisistä keskimäärin hyvin. Positiivinen huomio on myös, että kansainvälinen pääoma ei ole aiempiin talouden kriiseihin verrattuna paennut hyvien yritysten saavuttamattomiin”, toteaa Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila.

Lähes joka toinen yhtiö on onnistunut keräämään varoja heinäkuun 2020 jälkeen, mikä on parantanut yhtiöiden likviditeettiä sitten viime pulssikyselyn. Huomionarvoista on, että varojen keruu on painottunut suuren arvon yhtiöihin, erityisesti venture capital -kentässä. Yhtiöissä, joiden liikevaihdon kasvunäkymät vuodelle 2021 ovat heikentyneet pandemian myötä, varojen keruu on ollut muita haastavampaa. Pääomasijoitusten arvo on myös keskittynyt yhtiöihin, joiden rahoituksen riittävyys on keskimääräistä pidempi.

”Pääomasijoittajien kohdeyrityksissä kasvaa tulevaisuuden menestyjäyrityksiä. Tulokset kertovat siitä, että parhaat yritykset puskevat läpi korona-ajan ja jopa kiihdyttävät kasvuvauhtia pääomasijoitusten avulla. Tämä luo positiivista uskoa tulevaisuuden näkymiin yrityskentässä”, iloitsee Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Osaajapula kasvun esteenä

Noin joka toisella yhtiöllä on ollut haasteita osaajien saatavuudessa. Noin 5 %:lla kyselyyn vastanneista yhtiöistä haasteet ovat olleet merkittäviä. Vaikeudet saatavuudessa korostuvat venture capital -yhtiöissä, erityisesti pienissä alkuvaiheen teknologiayhtiöissä, jotka ovat vielä siemenrahoitusvaiheessa. Jopa 66 % siemenvaiheen yhtiöistä näkee saatavuudessa haasteita myös tulevaisuudessa siinä missä vastaava luku on vain 18 % buyout-yhtiöissä. Lisäksi kyselyn tuloksissa korostuu se, että kotimaisilla yhtiöillä on ulkomaisia enemmän haasteita osaajien saatavuuden kanssa. Erot korostuvat eritoten yhtiöissä, joissa kasvu on pandemian myötä heikentynyt.

”Rahoituksen saatavuus on parantunut merkittävästi viime vuosina jopa läpi korona-ajan. Sen sijaan osaajapula uhkaa nousta suomalaisten yritysten kasvun esteeksi. Kasvunäkymiä uhkaa se, että jo joka toisella yhtiöllä on haasteita osaajien saatavuudessa”, kommentoi Santavirta.

Enkelisijoittajien hankevirta ennätyksellisen suurta

Kyselyyn yhdistettiin myös bisnesenkeleiden näkymiä yhteistyössä Finnish Business Angels Networkin (FiBAN) kanssa. Näin kyettiin kartoittamaan laajempi tilannekuva heidän toteuttaman jäsenkyselyn pohjalta. Sijoittajakyselystä käy ilmi, että vuonna 2020 enkelisijoittajien hankevirta oli ennätyksellisen suurta, ja he ennakoivat myös sijoittavansa enemmän vuonna 2021 kuin 2020. Lisäksi siinä missä edellisessä pulssikyselyssä 65 % enkelisijoittajista uskoi sijoittavansa vähemmän kuin edeltävänä vuonna, tänä vuonna vain 6 % vastanneista odottaa sijoitusvolyyminsä vähenevän. 71 % enkelisijoittajista ei koekaan pandemian vaikuttavan tämän vuoden sijoituspäätöksiin.

 

Markkinapulssin tulokset
  • Edelliset markkinapulssikyselyt toteutettiin viime vuoden huhti– ja toukokuussa. Tuorein, kolmas kysely toteutettiin 3.–12.2. ja se kattoi yhteensä 446 suomalaista pääomasijoitettua yritystä, joista kolmasosa on kasvu- tai buyout-vaiheessa ja kaksi kolmasosaa venture-vaiheessa. Yritysjoukko jakaantuu laajasti eri toimialoille sekä kehitysvaiheisiin ja edustaa hyvin suomalaisia pääomasijoitustaustaisia yrityksiä.

 

Lisätiedot:

Matias Kaila, johtaja, rahastosijoitukset, Tesi
matias.kaila@tesi.fi, 040 720 1324

Pia Santavirta, toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi, 040 546 7749

Amel Gaily, toimitusjohtaja, FiBAN
amel.gaily@fiban.org, 050 3655 019

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,6 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa – tesi.fi | @TesiFII

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat | paaomasijoittajat.fi @FVCA