Riskirahoituksen kysyntä ja tarjonta kohtaavat hyvin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Kasvuvaiheen yritysten riskirahoituksen (venture capital, VC) tarjonta ja kysyntä ovat Suomessa tasapainossa. Pääomasijoituksia tehdään vuosittain noin 100 miljoonalla eurolla, josta suuri osa kohdistuu siemenvaiheen sijoituksiin, todetaan Aalto-yliopiston ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yhteistyönä tehdyssä tuoreessa selvityksessä.  

Vuonna 2013 Suomessa tehtiin Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n markkinatilastojen mukaan eniten venture capital -sijoituksia bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Euroopassa. Tästä suuri osa on kuitenkin painottunut voimakkaasti siemenvaiheen sijoituksiin. Vastaavasti myöhemmän vaiheen venture capital -sijoituksia tehdään suhteessa vähemmän, raportissa todetaan.  

Kysyntää arvioitiin tutkimuksessa kahdella eri menetelmällä. Ensimmäisessä oli lähtökohtana Tekesin NIY-rahoitusta hakeneiden ja rahoitusta saaneiden yritysten joukko. Toisessa tarkasteltiin Slush-konferenssiin vuonna 2013 osallistuneita, rahoitusta etsiviä yrityksiä, ja selvitettiin näiden yritysten tapahtuman jälkeen saamat sijoitukset.  

Ensin kuvattu menetelmä tuotti rahoituksen kysynnäksi 81 miljoonaa euroa vuodessa ja jälkimmäinen vastaavasti 111 miljoonaa euroa vuodessa. 

Riskirahoituksen tarjonnan arvioinnissa hyödynnettiin Suomen pääomasijoitusyhdistyksen FVCA:n ja EVCA:n Perep-tietokannasta saatua aineistoa. Kun otetaan huomioon arvioitu siemenvaiheen sijoitusten osuus, rahastojen kulut, ulkomaisen riskirahoituksen tarjonta Suomeen ja lisäksi suomalaisten pääomasijoitusrahastojen sijoitukset ulkomaisiin yrityksiin, saadaan riskirahoituksen tarjonnan arvioksi vuosina 2007–2013 keskimäärin 109 miljoonaa euroa vuodessa.  

Selvityksessä verrattiin myös suomalaisia venture capital -rahastoja vastaaviin rahastoihin Euroopan muissa maissa. Raportin mukaan suomalaiset rahastot ovat kooltaan samansuuruisia kuin verrokkimaiden rahastot keskimäärin. Euroopassa selvästi havaittavan trendin mukaisesti myös Suomessa rahastojen pääomista merkittävä osa on peräisin julkisista lähteistä. 

Lue tiivistelmä selvityksestä tästä