Saari Partners julkistaa uuden 40 milj. euron rahaston perinteisten pk-palveluyritysten kasvattamiseen markkinoinnin ja digitalisaation avulla

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

 

Saari Partners Oy on ensimmäisellä varainhankintakierroksella kerännyt 40 milj. euron sijoitussitoumukset uuteen Saari I Ky – rahastoon.

Rahasto tekee enemmistösijoituksia perinteisillä toimialoilla toimiviin pk-sektorin palveluyrityksiin ja
erityisesti brändiin/markkinointiin ja digitalisaatioon liittyvällä kehittämistyöllä kasvattaa niistä omien
toimialojensa edelläkävijöitä. Kiinnostavassa kohdeyrityksessä on sitoutuneita yrittäjiä, joilla on halu
nostaa yritys seuraavalle tasolle. Se on kassavirtapositiivinen, toimialallaan etabloitunut, ja sen
liikevaihto on noin 4-7 miljoonaa euroa. Sijoitusperiodin aikana rahasto sijoittaa 4-6 alustayritykseen, joita kasvatetaan sekä orgaanisesti että konsolidoimalla.

“Suomessa on runsaasti loistavaa työtä tekeviä pk-yrityksiä, joilla on hyvät kasvun edellytykset,
mutta ei kuitenkaan kaikkia tarvittavia voimavaroja tämän kasvun toteuttamiseksi”, kertoo Saaren
toimitusjohtaja Ben Wrede, “ja juuri näille yrityksille me haluamme olla osaava ja hyvä kumppani
seuraavan onnistuneen kasvuvaiheen tekemiseksi”, hän jatkaa.

Saari I Ky -rahaston perustajajäsenet ovat Mikael Lönnroth, Pirjo Kiiski, Mia Sirkiä ja Ben Wrede.
Mikael Lönnroth on toiminut muiden muassa muassa Turvatiimin ja Oral Hammaslääkärien
tietohallintojohtajana. Pirjo Kiiski tulee rahastoon Lumenen talousjohtajan paikalta. Mia Sirkiän
tausta on brändinrakentamisessa ja hän on ollut mainostoimisto Hasan & Partnersin osakas. Ben
Wrede on toiminut mm. Atine Groupin toimitusjohtajana.

Rahaston suurimmat sijoittajat ovat Suomen Teollisuussijoitus Oy, Kasvurahastojen Rahasto III Ky,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, AI-Partners Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.

”Olemme iloisia saadessamme kotimaiseen pääomasijoitusmarkkinaan uuden toimijan
monipuolisella kokoonpanolla ja taustalla. Uuden rahaston sijoitusfokuksessa riittää potentiaalisia
kohdeyrityksiä, joiden liiketoiminnassa digitalisaatiota voidaan merkittävästi hyödyntää”, sanoo
sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen Tesistä.

Saari I Ky:n toiminta alkoi 31.1.2018 ja sen toinen ja samalla viimeinen varainhankintakierros
sulkeutuu viimeistään 31.1.2019.

Lisätietoja:

Ben Wrede, toimitusjohtaja, Saari Partners Oy
040 510 5940, ben.wrede@saaripartners.fi

Riitta Jääskeläinen, sijoitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi)
050 309 2733, riitta.jaaskelainen@tesi.fi

Saari luo menestystä yhteisönsä vahvuuksilla. Osaamisella, kokemuksella ja omistautumisella.
Sijoituskohteemme ovat kumppaneita joiden uskomme eniten hyötyvän avustamme. Toimimme
luotsina yritysten kasvun kriittisellä taipaleella täydentämällä kumppaneidemme vahvuuksia ja
tarjoamalla voimavarat menestykseen. Saari luo edellytykset yrityksen vahvistamiseen ja
luotsaamiseen seuraavalle menestyksen tasolle. Lisätietoja: www.saaripartners.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee kannattavaa ja vastuullista
sijoitustoimintaa ja luo arvoa päivästä yksi. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat yli miljardi
euroa ja sijoituskohteenamme on suoraan ja rahastojen kautta yli 700 yritystä. Autamme Suomea
yhteiskuntana seuraavalle yrittäjyyden, kasvun ja kansainvälistymisen tasolle. Seuraa
menestystarinoita www.tesi.fi ja @TesiFII.