Sadan miljoonan euron panostus teollisten pk-yritysten uudistumiseen ja kasvuun

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

TEM ja Teollisuussijoitus tiedottavat

Hallitus kohdistaa 100 miljoonan euron rahoituksen Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallinnoimaan sijoitusohjelmaan. Ohjelma suunnataan teollisten pk-yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen avulla parannetaan edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle, palvelujen kysynnän piristymiselle ja verokertymän kasvulle.

– Viime vuosina julkisen yritys- ja innovaatiorahoituksen painopiste on ollut nuorissa kasvuyrityksissä. Tämänhetkisessä tilanteessa kaivataan nopeasti vaikuttavia toimia. Teollisuuden uudistaminen ja viennin vauhdittaminen edellyttävät, että uudet panostukset kohdistetaan myös kypsempiin kasvuvaiheessa oleviin teollisiin yrityksiin. Niiden rahoitustarve on myös oleellisesti alkavia yrityksiä suurempi, toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Vapaavuoren mukaan lisätalousarvion yhteydessä tehty päätös noudattelee valtion teollisuuspolitiikan painopisteitä ja linjauksia.

Panostukset suunnataan pääomasijoituksina teollisuuden rakenteen monipuolistamiseen ja teollisten yritysten kehityshankkeisiin. Sen painoalueina ovat laajat poikkileikkaavat teemat cleantech, biotalous, terveysteknologia, digitaaliset sovellukset ja uudet tuotantoteknologiat. Rahoitusta voidaan kohdentaa myös teollisten yritysten kasvua edistäviin palveluyrityksiin.

Pk-yrityksille jopa 400 miljoonan euron rahoitus

Vapaavuori korostaa, että Teollisuussijoituksen kautta kanavoitavalla 100 miljoonan panostuksella kootaan pk-yrityksille jopa 300 – 400 milj. euron rahoitus yksityisen pääoman katalysointivaikutuksen kautta.

– Sijoitusohjelman kautta uudistamme suomalaista teollisuutta ja vahvistamme yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Teollisuussijoitus tunnistaa ja arvioi potentiaaliset sijoituskohteet ja tekee sijoitukset markkinaehtoisesti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Potentiaalisten kohdeyritysten aktiivinen kartoittaminen on jo käynnistynyt, ja ohjelman toteutus alkaa välittömästi, toteaa Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Juha Marjosola.

Sijoitusohjelma on osa laajempaa hallituksen toimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vahvistamaan teollisuuden asemaa osana elinvoimaista elinkeinorakennetta. Vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa sijoitusohjelmaan esitetään varattavaksi 50 miljoonaa euroa ja vuoden 2015 talousarvioon toiset 50 miljoonaa. Hallitus linjasi asian kevään kehysriihen kasvu- ja työllisyyspaketissaan.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Juha Marjosola, Suomen Teollisuussijoitus Oy, +358 9 6803 6811
elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, TEM, p. +358 40 756 7181
teollisuusneuvos Sakari Immonen, TEM, p. +358 29 506 366