Scale-Up Europe: Tesi mukaan Ranskan, Saksan, Kreikan ja Tanskan kansallisten pääomasijoittajien yhteistyöhön eurooppalaisten teknologiayhtiöiden kasvun rahoittamiseksi

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus) on sopinut yhdessä Ranskan, Saksan, Kreikan ja Tanskan kansallisen pääomasijoittajien kanssa yhteistyöstä, jolla pyritään lisäämään eurooppalaisten kasvurahastojen kykyä rahoittaa EU:n alueella toimivia myöhemmän vaiheen teknologiayhtiöitä. Osapuolet sijoittavat yhteistyön puitteissa 3,3 miljardia euroa seuraavan kuuden vuoden aikana, mikä edesauttaa uusien eurooppalaisten yksisarvisten syntymistä.

Growing Together -tilaisuudessa Ateenassa 4.4.2022 allekirjoitettu aiesopimus on osa Scale-Up Europe -aloitetta, joka esiteltiin Ranskan EU-neuvoston puheenjohtajuuden aikana Pariisissa helmikuussa 2022. Scale-Up Europen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista start-up ekosysteemiä ja kasvuyritysten myöhemmän kasvuvaiheen rahoitusta entistä suuremmilla eurooppalaisilla rahoituskierroksilla.

Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme eurooppalaisen ja sitä kautta myös suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittämisestä. On tärkeää olla mukana aloitteissa, jotka vahvistavat suomalaisten kasvuyritysten myöhemmän kasvuvaiheen rahoitusta”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Jotta myöhäisen vaiheen eurooppalaiset startupit kykenisivät kasvamaan ja kansainvälistymään sekä kehittymään teknologiajohtajiksi maailmalla, tarvitsevat ne tuekseen merkittäviä taloudellisia resursseja.

”Vaikka pääomaa on yleisesti ottaen tarjolla runsaasti, on meillä Suomessa ja Euroopassa kapeikko myöhemmän kasvuvaiheen isompien pääomarahastojen kohdalla. Yhteistyöllä voimme mahdollistaa suurempia eurooppalaisia rahoituskierroksia kasvuyritysten investointien, kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi”, jatkaa Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse.

Strategiseen yhteistyöhön ryhtyvät Tesi (Suomi), Bpifrance (Ranska), KfW Capital (Saksa), Hellenic Development Bank of Investments (Kreikka) ja Vækstfonden (Tanska), ja yhteistyömahdollisuus säilyy avoimena myös muille julkisille eurooppalaisille sijoittajille.

Yhteistyö kattaa operatiivisen koordinoinnin koko sijoitusprosessin ajan niin, että kukin taho tekee kuitenkin sijoituspäätöksensä itsenäisesti. Yhteistyöllä pyritään lisäksi kehittämään ekosysteemiä esimerkiksi parhaiden käytäntöjen ja tietojen jakamisella.

Aiesopimus on vahva osoitus viiden osapuolen yhteisistä tavoitteista: kasvattaa uusia eurooppalaisia teknologiajohtajia, jotka mahdollistavat mantereen taloudellisen ja teknologisen aseman tulevaisuudessa sekä varmistavat sen kilpailukyvyn ja teknologisen itsenäisyyden.

 

 

Lisätiedot

toimitusjohtaja Jan Sasse, Tesi, jan.sasse@tesi.fi 040 861 9151

Linkki Jan Sassen kuvaan

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,4 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII