Sievi Capital ostaa pelastusajoneuvovalmistajat Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Vahvasti kansainvälistynyt ja kasvanut kokonaisuus

Saurus Oy on perustamisestaan, vuodesta 1982 asti valmistanut pelastusajoneuvoja. Yhtiö on toimittanut autoja kaikkialle Suomeen sekä ulkomaille, esimerkiksi Pohjoismaihin ja Aasiaan. Sauruksen toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä. Syyskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella yhtiön liikevaihto oli 20,6 miljoonaa euroa.

Vema Lift Oy on vuonna 1987 perustettu pelastusnostimien ja ajoneuvojen valmistaja. Yhtiön liikevaihdosta yli 80 % tulee viennistä ja se on toimittanut ajoneuvoja yli 40 maahan. Yhtiön liikevaihto on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vema Lift Oy:n toimitilat sijaitsevat Kaarinassa ja syyskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella sen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa. Molempien yhtiöiden asiakkaita ovat niin julkiset kuin yksityiset (mm. teollisuus, lentokentät) pelastuslaitokset. 

Jatkossa yhtiöt muodostavat uuden konsernin, jonka tilintarkastamaton pro forma -liikevaihto oli syyskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella oli noin 30 miljoonaa euroa ja tietyillä poikkeuksellisilla erillä oikaistu liikevoitto noin 2,4 miljoonaa euroa. Uusi muodostuva konserni työllistää yhteensä noin 120 työntekijää.

Kotimainen omistajuus ja hyvät markkinanäkymät kasvustrategiaa tukemassa 

Globaali pelastusajoneuvojen markkina on kooltaan noin 4,3 miljardia euroa, mikä vastaa noin 21.000 ajoneuvoa vuodessa.  Markkina on kasvanut vuosina 2013−2017 noin 6 % per vuosi, ja kasvun uskotaan jatkuvan suunnilleen samaa vauhtia. Kasvumarkkinoita ovat mm. Kiina ja Lähi-itä, joissa kysyntää kasvattaa kaupungistuminen ja infrastruktuurin kehitys.

Saurus ja Vema Lift ovat panostaneet tuotekehitykseen. Vahva tuoteportfolio, olemassa olevat asiakassuhteet sekä hyvä tunnettuus mahdollistavat kasvun kiihdyttämisen vastaamaan voimistuvaa markkinakysyntää. Yhtiöiden hyvä ja nouseva tilauskanta tukevat näkemyksiä markkinan kasvusta.

Tulevina vuosina panostukset niin tuotekehitykseen kuin tuotantokapasiteetin parantamiseen jatkuvat merkittävinä. Nyt toteutettu omistusjärjestely mahdollistaa yhtiöiden muodostamalle uudelle konsernille vahvan pohjan kansainvälisen kasvun nopeuttamiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

”Hienoa saada yhtiöille uusi kotimainen pitkäjänteinen omistaja, jolla on mahdollisuus panostaa yhtiöihin ja kiihdyttää niiden kasvua laajenevilla globaaleilla pelastusajoneuvomarkkinoilla”, sanoo Kiitokori Oy:n toimitusjohtaja Antero Sirkka, joka tulee tukemaan operatiivisen liiketoiminnan jatkuvuutta ennen uuden konsernin toimitusjohtajan nimittämistä.

”Arvostamme suuresti yhtiöiden omistajien panostusta ja työtä yhtiöiden kehittämiseksi. Meillä on hieno mahdollisuus jatkaa suomalaisten vientiyhtiöiden menestystä jatkossa yhdessä Tesin kanssa. Yhtiöt sopivat hienosti Sievi Capitalin sijoitusstrategiaan ja osaamisemme on varmasti apuna yhtiöiden tulevaisuuden kasvussa”, painottaa Päivi Marttila, Sievi Capitalin toimitusjohtaja .    

”Tesi haluaa vahvistaa kotimaista omistajuutta myös tarvittavia yrittäjäpolvenvaihdoksia rahoittamalla. Yhtiöt ovat osoittaneet osaamisensa kantavan myös kansainvälisillä markkinoilla, joiden mahdollisuuksiin pystytään jatkossa tarttumaan entistä täysimääräisemmin”, kertoo Tesin sijoitusjohtaja Mikael Niemi

Lisätietoja :

Sievi Capital Oyj, toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 35

Tesi, sijoitusjohtaja Mikael Niemi, puh. +358 50 597 7303, mikael.niemi@tesi.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista. www.sievicapital.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa  www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII