Sijoittajaryhmä osti betonielementtien tuotantoteknologioihin erikoistuneen Elematicin

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Sentica Partnersin hallinnoima rahasto, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Elematic-konsernin johto ovat ostaneet Elematic Oy:n osakekannan Consolis SAS:lta. Betonielementtien tuotantoteknologioihin erikoistunut Elematic kuuluu alan johtaviin toimittajiin maailmassa. Consolis jää yrityksen vähemmistöosakkaaksi. Kauppahintaa ei julkisteta.

Elematic toimittaa koneita, valmiita tuotantolinjoja ja kokonaisia tehtaita betonielementtiteollisuudelle. Asiakkaat yli 80 maassa hyödyntävät yrityksen kehittämää teknologiaa ja osaamista. Vuonna 2005 Elematicin liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa, kasvua oli lähes 50 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yrityksen palveluksessa on yli 150 henkilöä. Omistusjärjestelyillä ei ole vaikutusta henkilöstön määrään.

"Elematic on markkinajohtaja selkeästi kasvavalla niche-alueella ja yhtiön tarjoama teknologia vastaa hyvin betonielementtiteollisuuden kehittyviä tarpeita. Elementtitehtaissa valmistettavien ontelolaattojen kysyntä on kasvussa etenkin Itä-Euroopassa sekä Lähi- ja Kaukoidässä, missä halutaan panostaa nopeaan ja laadukkaaseen rakentamiseen. Myös USA, jossa on perinteisesti käytetty rakentamismenetelmänä paikalla valua, on erittäin potentiaalinen markkina Elematicin teknologialle. Sentica tukee aktiivisesti yrityksen kasvustrategiaa antamalla sen käyttöön tarvittavat resurssit ja asiantuntijat", linjaa partneri Mika Uotila, joka vastaa Sentican kasvurahastoista.

"Olemme vakuuttuneita siitä, että Sentica antaa Elematicille erinomaiset mahdollisuudet kehittää toimintaa pitkällä tähtäimellä. Consolis-konserni tytäryhtiöineen jatkaa hyvää yhteistyötä Elematicin kanssa sekä asiakkaana, kumppanina teknologian kehittämisessä että vähemmistöomistajana. Olemme siis erittäin sitoutuneita Elematiciin ja sen kehittämiseen myös yrityskaupan jälkeen", toteaa Consolis-konsernin toimitusjohtaja Philippe Milliet.

Myös Elematic Oy:n toimitusjohtajan Leo Sandqvistin mukaan omistusjärjestely vauhdittaa yrityksen kehittämistä. "Saamme paitsi uusia mahdollisuuksia ja resursseja, myös innovatiivisia ideoita ja tuoretta näkemystä niin oman liiketoimintamme kuin koko alan kehittämiseksi. Johdon sitoutuminen yritykseen ja usko sen tulevaisuuteen on vahva – olemme ylpeitä saamastamme mahdollisuudesta panostaa yritykseen myös omistamisen kautta", Sandqvist iloitsee.

Yrityskaupan rahoituksen järjesti OKO Pankki Oyj.


Sentica Partners Oy
on yksityinen suomalainen pääomasijoittaja, jonka tavoitteena on tuottaa taloudellista lisäarvoa pääomarahastojen sijoittajille sijoituskohteiden arvoa kasvattamalla. Sentica hallinnoi noin 130 miljoonan euron pääomia. Yrityksen liiketoiminta on jakautunut alueellisten pääomarahastojen ja valtakunnallisten kasvurahastojen hallinnointiin. Sentica tuo kohdeyrityksiin pääoman lisäksi vahvaa liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen osaamista laajan asiantuntijaverkostonsa kautta. Sentican päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Kuopio. Yhtiön palveluksessa on 16 pääomasijoittamisen ammattilaista. www.sentica.fi

Consolis on Euroopan johtava betonielementtituotteiden valmistaja, joka tarjoaa kokonaisratkaisuja rakennus- ja infrastruktuuriprojekteihin. Konsernilla on yli 100 tehdasta 20 eri maassa. Consoliksen liikevaihto on yli miljardi euroa ja sen palveluksessa on 8000 henkilöä. www.consolis.com

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 350 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera vakuuttaa vuoden 2007 alusta yrittäjät ja kaikkien alojen työntekijät. Vielä vuoden 2006 ajan Etera vakuuttaa ainoana työeläkeyhtiönä LEL-alojen eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät sekä TaEL-ammatit: taiteilijat, toimittajat ja lyhyet työsuhteet. Vuoden 2007 alusta voimaan tulee yksi yksityisalojen työntekijän työeläkelaki TyEL ja vanhat työeläkelait LEL, TaEL ja TEL kumotaan. Etera vastaa 300 000 vakuutetun työeläketurvasta. Eläkkeitä Etera maksaa 800 miljoonaa euroa 160 000 eläkkeensaajalle. Sijoituksia Eteralla on noin 5,5 miljardia euroa. www.etera.fi


Lisätietoja:

  partneri Mika Uotila, Sentica Partners, puh. 040 5536 110

  toimitusjohtaja Leo Sandqvist, Elematic Oy,
  puh. 0400 481 218

  johtaja Kimmo Viertola, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
  puh. 050 309 2734