Suomalainen pääomasijoitusyhtiö Evolver julkistaa uuden 50 miljoonan euron buyout-rahaston

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

 

Rahaston sijoittajakunta koostuu suomalaisista eläke- ja vakuutusyhtiöistä, pääomarahastojen rahastoista, säätiöistä ja perhesijoitusyhtiöistä. Rahasto sai myös vahvaa tukea Evolverin aikaisempien sijoitusten sijoittajakunnalta.

Rahasto on luonnollinen jatkumo aikaisemmalle taipaleellemme”, toteaa Evolverin Managing Partner Lasse Kittelsen. ”Meillä on näyttöä onnistuneesta sijoitustoiminnasta buyout-markkinan pienemmästä päästä jo lähes vuosikymmenen ajalta. Olemme iloisia siitä vastaanotosta ja vahvasta tuesta, jota ensimmäinen rahastomme on saanut ja haluaisimme kiittää sekä pitkäaikaisia nykysijoittajiamme että kaikkia uusia sijoittajia luottamuksesta.”

Evolver I Ky -rahasto jatkaa tiimin aikaisempaa sijoitusstrategiaa tekemällä enemmistösijoituksia suomalaisiin ja ruotsalaisiin omistajavetoisiin PK-yrityksiin. Kiinnostavien kohdeyrityksien liikevaihto on noin 10-30 miljoonaa euroa ja niissä on huomattavaa kasvu- ja kehittämispotentiaalia. Uuden rahaston tavoitteena on sijoitusperiodin aikana tehdä keskimääriltään 4-7 miljoonan euron sijoituksia yhteensä 8-10 kohdeyhtiöön. Rahasto sijoittaa vakaasti kasvaviin, vähäsyklisiin toimialoihin, joita on mahdollista konsolidoida ja joita makrotrendit tukevat joko suoraan tai välillisesti.

Rahastoon sijoittanut Tesi korostaa vastuullisen liiketoiminnan edistämisen merkitystä kriteereissään. Evolver noudattaa mm. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja ympäristölliset, sosiaaliset ja hyvän hallintotavan ESG-vastuullisuustekijät on sisällytetty sen sijoitusmahdollisuuksien arviointiin.

”Kestävän kehityksen sijoitusstrategiat valtaavat onneksi alaa. Tesi kannustaa kohdeyrityksiään ja -rahastojaan viemään vastuullisuuden strategiaan ja istuttamaan alueen osaamista myös hallitustyöskentelyyn. Näin johdetaan muutosta, vaikutetaan tulevaan kun vielä voidaan – ja rakennetaan todennettavasti kannattavaa liiketoimintaa”, taustoittaa Tesin sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen.

Evolverin arvonluontimalli, jonka mahdollistaa monipuolisesti kokenut, yrittäjähenkinen sijoitustiimi, perustuu käytännönläheiseen tukeen ja aktiiviseen läsnäoloon kohdeyritysten arjessa. Tiimin omakohtainen kokemus yrittäjyydestä ja yritysten johtamisesta on suuri etu yhteistyössä kohdeyhtiöiden ja yrittäjien kanssa.

Sijoittajat ovat arvostaneet tiimimme kokoonpanoa, toimintamalliamme ja kykyämme löytää mielenkiintoisia kohdeyrityksiä houkuttelevilla arvostustasoilla sekä Suomesta että Ruotsista. Näemme heidän sitoumuksensa rahastoon vahvana signaalina uskosta meidän sijoitusstrategiaan ja arvonluontimalliimme”, sanoo Evolverin Partner Erik Flodin.

Evolverin viimeisin sijoitus, ruotsalainen sprinklerialalla toimiva Maxcon AB, on tarkoitus siirtää uuteen rahastoon heti sen ensimmäisen sulkeutumisen jälkeen.

Scala Fund Advisory toimi Evolverin neuvonantajana rahaston varainhankinnassa.

Lisätietoja:

Erik Flodin, Partner, Evolver

+358 457 575 9151