Suomalainen Vision+ -tuoterahoittaja aikoo sijoittaa yli 200 peliin, sovellukseen tai palvelutuotteeseen kaikille jakelualustoille

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomessa käynnistyy uusi pääomarahasto Vision+ Fund I, joka keskittyy digitaalisiin kuluttajatuotteisiin, peleihin sekä mobiili- ja tietokonesovelluksiin kaikille jakelualustoille. Rahaston sijoitusohjelmaan kuuluvat esimerkiksi tuotteet Windows Phone-, Apple- ja Android-puhelimiin, Facebook-sovellukset, konsolipelit, web- ja pilvipalvelut sekä PC- ja Mac-ohjelmistot. Vision+ rahoittaa tuotekehitystä ja kaupallistamista ja sen tavoitteena on myös auttaa kohdeyritystä asiakashankinnassa ja kassavirran luomisessa.

Vision+ on aivan uudenlainen pääomasijoittaja, joka ei tule kohdeyhtiön osakkaaksi. Toisin kuin pääomasijoituksen kohdalla, nykyisten omistajien omistusosuus ei pienene Vision+ rahoituksen vaikutuksesta.

Uuden rahaston sijoitusmalli perustuu tulonjakomalliin yrityksen ja sijoittajan välillä. Sijoittajan tuotto muodostuu tuotteen myynnistä jaettavista rojalteista. Rahaston sijoitusmallin tavoitteena on saada aikaan nopea pääomien palautuminen, joka mahdollistaa investoinnin takaisin liiketoimintaan.

Tyypillinen Vision+:n sijoituskoko on 50 000–500 000 euroa. Vision+ Fund I -rahaston pääoma on aloitusvaiheessa yli 25 miljoonaa euroa ja tavoitekoko on 50-100 miljoona euroa. Vision+ suunnittelee sijoittavansa yli 200 hankkeeseen Suomessa ja ulkomailla. Lisätietoja sijoituskriteereistä löytyy osoitteesta www.visionplus.fi ja siellä voi myös jättää rahoitushakemuksen.

”Tavoittelemme pitkäjänteistä yhteistyötä yrittäjän kanssa ja autamme yrittäjiä ja tuotteiden kehittäjiä kiihdyttämään markkinoille tuloa, hoitamaan neuvotteluja yhteistyökumppanien kanssa, pitämään omistuksensa ja tuoteoikeutensa sekä rakentamaan omaa IPR-salkkuaan”, sanoo Tero Ojanperä, Vision+:n Managing Partner.

Vision+ Fundin ensimmäiset sijoittajat ovat Microsoft, Nokia, Kasvurahastojen rahasto, Teollisuussijoitus ja Sitra. Vision+ Fundin perustajaosakkaat ja partnerit ovat Tero Ojanperä, Tanu-Matti Tuominen, Jari Tuovinen ja Marko Tulonen. Managing Partnerina toimiva Tero Ojanperä on entinen Nokian johtokunnan jäsen. Tanu-Matti Tuominen, Marko Tulonen ja Jari Tuovinen ovat partnereita pelialalle sijoittavassa Mediatonic Fundissa, joka on pilotoinut tuotesijoitusmallia.

“Microsoft on tukenut paikallisia innovaatioita ja yrittäjyyttä eri puolilla maailmaa ja siksi sijoitus Vision+ Fundiin oli meille luonteva hanke”, sanoo Daniel Lewin, Microsoftin Corporate Vice President, Strategic and Emerging Business Development. “Vision+ voi todella auttaa yrittäjiä kehittämään ideoitaan ja kiihdyttämään niiden markkinoille tuloa.”

”Microsoftin ja Nokian yhteistyö vahvistaa Suomelle merkittävän digitaalisen ekosysteemin rakentamista. Vision+ tuo tähän työhön suomalaisesta näkökulmasta suuria hyötyjä, koska se mahdollistaa merkittävien sijoitusten tekemisen nopean kasvun yrityksille”, Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Ari Rahkonen kertoo.

“Nokian tuki Vision+:lle auttaa kehittäjiä muuntamaan ideansa sovelluksiksi ja sovellukset kestäväksi liiketoiminnaksi”, sanoo Marco Argenti, Senior Vice President, Nokia Developer Experience & Marketplace. ”Rakennamme sovellustaloutta (App Economy), jossa paikalliset kehittäjät ovat keskipisteessä. Nokialle on tärkeää tukea yrittäjiä liiketoimien elinkaaren eri vaiheissa.”

”On mielenkiintoista saada suomalaiseen pääomamarkkinaan kokonaan uudella toimintamallilla operoiva rahasto täydentämään perinteistä venture-rahoitusta. Toivottavasti yhä useampi kiinnostava hanke pääsee näin kasvurahoituksen piiriin entistä joustavammin”, lausuu Kasvurahastojen Rahasto Ky:n sijoitusneuvoston puheenjohtaja, sijoitusjohtaja Esko Torsti Ilmarisesta.

”Innovatiivisuus ei koske pelkästään kasvuyhtiöitä – myös rahoitusmarkkinoiden on kehityttävä ja vastattava erilaisiin rahoitustarpeisiin uusilla tuotteilla. Uskomme uuden toimintamallin nopeuttavan tuotteiden kaupallistamista ja positiivisten kassavirtojen kertymistä”, sanoo sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen Teollisuussijoituksesta.

”Suomen pääomasijoitusmarkkina erityisesti alku- ja kasvuvaiheen yritysten tarpeisiin on valtavien haasteiden edessä. Tarvitsemme uudentyyppisiä avauksia, jotta lupaavan kasvuyritysjoukon ja tarvittavan rahoituksen välille ei synny ylittämätöntä kuilua. Vision+ on mielestämme erinomainen ja tervetullut esimerkki tällaisesta avauksesta ja olemme olleet innoissamme myötävaikuttamassa hankkeen syntymiseen sekä kertyneellä sijoitusosaamisellamme että sijoittajana”, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Lisätietoja:

Co-founder, Managing Partner Tero Ojanperä, Vision+, sähköposti: tero@visionplus.fi, puh. 040-5583096

Sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen, Suomen Teollisuussijoitus, sähköposti: riitta.jaaskelainen@teollisuussijoitus.fi, puh: 050-3092733