Suomalaiset kasvuyritykset tapaavat kansainvälisiä pääomasijoittajia Enterprise Finland Venture Forum -tapahtumassa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus, Tekes ja Finnvera järjestävät yhteistyössä Technopoliksen kanssa tänään Espoossa kansainvälisen sijoittajatapahtuman suomalaisille kasvuvaiheen teknologiayrityksille. Enterprise Finland Venture Forumin tarkoituksena on koota yhteen Suomen lupaavimmat kasvuvaiheen teknologiayritykset sekä suomalaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat. Tapahtuman aikana yritykset esittelevät toimintaansa ja suunnitelmiaan sijoittajille, minkä jälkeen yritykset ja sijoittajat voivat jatkaa neuvotteluja kahden kesken. Tilaisuus järjestetään nyt toisen kerran viime vuoden hyvien kokemusten ja positiivisen palautteen innoittamana.

”Kansainvälisten pääomasijoittajien aktiivisuus suomalaisessa kasvuyritysmarkkinassa on lisääntynyt merkittävästi parin viime vuoden aikana. Enterprise Finland Venture Forumin tavoitteena on tukea ja vahvistaa tätä kehitystä tarjoamalla tehokas päivä kansainvälisten sijoittajien ja suomalaisten kasvuyritysten kohtaamiselle”, kertoo tapahtuman järjestäneen projektiryhmän puheenjohtaja Henri Grundstén Teollisuussijoituksesta.

Tapahtuma herätti kiinnostusta kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Mukana on muun muassa hollantilainen Life Science Partners (LSP), joka on yksi maailman suurimmista terveydenhuoltoteknologiaan keskittyvistä sijoitusyhtiöistä. ”Suomessa meitä kiinnostavat korkeatasoinen tutkimus ja teknologia, esimerkiksi tämän hetkinen trendi yhdistää osaamista elektroniikka-alalta terveydenhuoltoon. Haasteena on kuitenkin teknologian muuttaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi. Mielenkiintoinen teknologia ei riitä, vaan etsimme myös kokenutta tiimiä ja hyvää liiketoimintasuunnitelmaa”, sanoo LSP:n partneri Anne Portwich.

Enterprise Finland Venture Forumin avaa elinkeinoministeri Jyri Häkämies. Muina puhujina esiintyvät Anssi Vanjoki sekä Kristian Ranta Mendor Oy:stä, joka palkittiin viime vuoden tapahtumassa parhaana yritysesittelynä. Mendor keräsi viime keväänä 8,1 miljoonan euron rahoituskierroksen kansainvälisiltä sijoittajilta.

Enterprise Finland Venture Forum järjestetään osana Yritys-Suomi -palvelukokonaisuutta. Suomalaisia yrityksiä tapahtumassa on mukana 30 ja rahoittajia 42, joista 17 on ulkomaalaisia. Lisätietoja (ml. yrityslistaus) tapahtumasta löytyy: www.efvf.fi


Lisätietoja:

Henri Grundstén, johtaja, Teollisuussijoitus, puh: 050 431 0840, e-mail: henri.grundsten@teollisuussijoitus.fi


Suomen Teollisuussijoitus Oy
on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yli 660 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Tekesin toiminta edistää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, luo perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille, uudelle tiedolle, osaamiselle ja auttaa verkostoitumaan. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina lähes 600 miljoonaa euroa tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoitukseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. www.tekes.fi

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Technopolis Oyj on tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristöihin ja palveluihin erikoistunut pörssiyritys. Sen palvelukokonaisuudessa yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut sekä nykyaikaiset toimitilat. Tällä hetkellä noin 19 000 ihmistä ja lähes 1 300 yritystä ja yhteisöä toimii Technopoliksen tiloissa Suomessa Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla, Venäjällä Pietarissa ja Virossa Tallinnassa. Technopolis Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin. www.technopolis.com