Suomalaisten startup- ja kasvuyritysten saamat pääomasijoitukset Euroopan kärjessä BKT:hen suhteutettuna – Myös sijoitusten tuotot ovat nousussa Pohjoismaissa ja Euroopassa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

”Vuonna 2015 suomalaisiin startup- ja kasvuyrityksiin tehtiin bruttokansantuotteeseen suhteutettuna eniten pääomasijoituksia Euroopan maiden vertailussa. Sijoitusten määrä oli jopa yli kaksinkertainen Euroopan keskimääräisiin sijoitusmääriin. Myös pidemmällä aikavälillä, vuosina 2010-2014, suomalaisten kasvuyritysten saamat pääomasijoitukset olivat kärjessä heti Ruotsin jälkeen”, toteaa Suomen pääomasijoitusyhdistyksen operatiivinen päällikkö Jonne Kuittinen.

”Tuore tilasto kertoo siitä, että Suomessa on erinomaisia aikaisen vaiheen kasvuyrityksiä. Tätä viestiä tukee myös pääomasijoitusten tuotoista saadut uudet positiiviset tiedot”, toteaa toimitusjohtaja Pia Santavirta Suomen pääomasijoitusyhdistyksestä.

Pohjoismaiset aikaisen vaiheen yrityksiin tehdyt sijoitukset ovat tuottaneet hyvin

Nordic Venture Network (NVN) – pohjoismainen aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin sijoittavien pääomasijoitusyhtiöiden ryhmä –  julkaisi viime viikolla tuoreet tiedot tuottoindeksistään. Tilastojen mukaan startup- ja kasvuryityksiin kohdistuneet sijoitukset tuottivat enemmän kuin pörssin vertailukelpoiset indeksit.

Nordic Venture Performance Index (NVPI) sisältää kahdeksan pohjoismaista venture capital -pääomasijoitusyhtiötä, 29 pääomasijoitusrahastoa ja 559 kohdeyhtiötä. Vuonna 2015 sijoittajan vuosituottoon rinnastettava sijoitustuotto NVPI-indeksille oli 28 % (IRR). NVPI-indeksin tuotto ylitti pohjoismaisten pörssien markkina-arvoltaan pienten yhtiöiden indeksin tuoton (IRR 25 %) sekä kaikkien pohjoismaisten pörssiyhtiöiden indeksin tuoton (IRR 14 %). Pohjoismaiset venture capital -rahastot ovat tuottaneet hyvin myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. NVPI:n vuosituotto (IRR) vuosille 2000-2015 on ollut 14,5 %.

”NVN:ssä olemme jo pitkään olleet sitä mieltä, että pohjoismainen venture capital -sijoitusluokka on hyvässä kunnossa. Viime vuonna julkaisimme ensi kertaa kattavimman pohjoismaisen tutkimuksen venture capital -tuotoista. Se vahvisti käsitystämme siitä, että pohjoismainen venture capital -sijoitusluokka on tuottanut erinomaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuosi 2015 oli irtautumisten ja pääomapalautusten vuosi, minkä tuo institutionaalisille sijoittajille toivottuja pääomanpalautuksia”, toteaa NVN-ryhmän puheenjohtaja Jari Mieskonen Conor Venture Partnersilta.

Pohjoismaat Euroopan eliittiä sijoitustuotoissa

Euroopan investointirahaston (EIF) tilastot kertovat samanlaisesta kehityksestä. EIF on rahastosijoittajana yli 300 venture capital -rahastossa, joissa on yhteensä noin 4000 kohdeyhtiötä. Sijoituspäällikkö Juho Aminoff Euroopan investointirahastosta kertoi Arctic15 -tapahtumassa, että venture capital -sijoitusluokka on tuottanut viime vuosina hyvin suhteessa muihin sijoitusluokkiin myös koko Euroopan tasolla.  Lisäksi Pohjoismaiden tuotot pärjäsivät Euroopan keskiarvoa paremmin.

 

Lisätiedot:
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

Operatiivinen päällikkö
Jonne Kuittinen
Puh. 044-3333267
jonne.kuittinen@fvca.fi

Toimitusjohtaja
Pia Santavirta
Puh. 040-5467749
pia.santavirta@fvca.fi