Suomen Teollisuussijoituksen osakepääomaa korotetaan 50 miljoonalla eurolla

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote 168/2014
4.9.2014

Valtioneuvosto valtuutti 4.9.2014 työ- ja elinkeinoministeriön merkitsemään Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakkeita ja korottamaan yhtiön osakepääomaa 50 miljoonalla eurolla. Osakeanti tähtää teollisten yritysten uudistamiseen, monipuolistamiseen ja kasvuun sekä biotalous-, cleantech- ja terveysalan kasvua edistävään pääomasijoitustoimintaan. 

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma on osa laajempaa hallituksen toimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vahvistamaan teollisuuden asemaa osana elinvoimaista elinkeinorakennetta. Ohjelma on tarkoitus rahoittaa siihen kohdennetulla yhteensä 100 miljoonan euron määrärahalla vuosina 2014 (I lisätalousarvio) ja 2015. Hallitus linjasi asian kevään kehysriihen kasvu- ja työllisyyspaketissaan. 

Teollisuussijoitus on jo käynnistänyt uuden ohjelman toimeenpanon valmistelut ja ne ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Yhtiöllä on lähtökohtaisesti valmiudet tehdä sijoituksia uuden ohjelman puitteissa jo lähikuukausina. Teollisuussijoituksen kautta kanavoitavalla 100 miljoonan panostuksella kootaan pk-yrityksille jopa 300-400 miljoonan euron rahoitus yksityisen pääoman katalysointivaikutuksen kautta. 

Suomen Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Yhtiön hallinnoitavat varat ovat yhteensä yli 900 milj. euroa. Sijoituskohteena on suoraan tai rahastojen kautta 515 yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 50 000 henkilöä. 

TEM:n tiedote kevään kehyspäätöksestä 22.5.2014. 

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Tiina Ingman, TEM, p. 029 50 63656 

Tiedote TEM:n sivuilla