Talvivaaran Kaivososakeyhtiö keräsi 33 miljoonaa euroa rahoituskierroksellaan

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on saanut päätökseen 33 miljoonan euron rahoituskierroksen, joka oli huomattavasti ylimerkitty ja antoi näin osoituksen sijoittajien suuresta kiinnostuksesta yhtiötä ja Talvivaaran mineraalivarantoja kohtaan.

Rahoituskierroksen johtavia sijoittajia olivat kansainväliset rahastot Eton Park ja Tisbury Capital Management. Suomesta sijoituskierrokseen osallistuivat Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä Talvivaaraan jo sen ensimmäisellä rahoituskierroksella sijoittanut Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Nyt tehdyn sijoituskierroksen pääomat yhtiö käyttää kaivostoiminnan edellyttämän infrastruktuurin ja tuotannon suunnitteluun sekä muihin tuotannon käynnistämisen kannalta kriittisiin kohteisiin.

Samanaikaisesti menestyksekkään rahoituskierroksen kanssa Talvivaara on saamassa päätökseen myös suuren mittakaavan koetoiminnan, jonka avulla yhtiö on osoittanut kehittämänsä nikkelin bioliuotusmenetelmän toimivaksi Sotkamon ilmasto-olosuhteissa.

"Tämän merkittävän rahoituskierroksen toteutuminen antaa meille mahdollisuuden saavuttaa kehitys- ja kaupallistamistavoitteemme suunnitellussa aikataulussa. Olemme myös erittäin tyytyväisiä siihen, että olemme saaneet yhtiöön vahvan kansainvälisen sijoittajapohjan tukemaan kehitystyötämme", toteaa Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana rahoituskierroksella toimi J.P. Morgan.


Talvivaaran Kaivososakeyhtiö
on kannattavuusselvitysvaiheessa oleva suomalainen kaivosyhtiö, jonka toiminnan painopistealueena on Sotkamossa sijaitsevien Talvivaaran monimetalliesiintymien kehittäminen ja kaupallinen hyödyntäminen. Talvivaaran esiintymät muodostavat Euroopan suurimman tunnetun sulfidisen nikkeliesiintymän, jossa on 340 miljoonan tonnin luokitellut malmivarat. Esiintymissä on myös merkittäviä määriä sivutuotteina hyödynnettäviä kuparia, sinkkiä ja kobolttia.
www.talvivaara.com

Eton Park on globaali, monialainen ja tiimiorientoitunut rahoitusorganisaatio, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä tuottaa riskiin suhteutettuna korkeaa tuottoa sijoittajilleen. Eton Parkilla on hallinnoitavanaan yhteensä yli 5.5 miljardin dollarin pääomat sekä toimistot New Yorkissa, Lontoossa ja Hong Kongissa. Eton Park sijoittaa sekä julkisesti noteerattuihin osakkeisiin että pörssin ulkopuolella neuvoteltuihin transaktioihin.

Tisbury Capital Management on monia erilaisia sijoitusstrategioita toteuttava rahasto, joka pyrkii riskiin suhteutettuna korkeisiin tuottoihin. Tisburylla on hallinnoitavanaan yli 1.6 miljardin dollarin pääomat, ja toimistot sekä Lontoossa että Bostonissa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin yksityisen sektorin työeläkevakuutusyhtiö. Varma on Suomen suurin yksityinen sijoittaja reilun 25 miljardin euron sijoitusvarallisuudellaan. www.varma.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 350 miljoonaa euroa. Teollisuussijoitus arvioi aktiivisesti kaivosalan sijoitusmahdollisuuksia ja on varannut kaivosrahoitusohjelmaansa 20 miljoonaa euroa sijoitettavaksi malmin etsintä- ja kaivosyhtiöihin, joiden kohteet sijaitsevat Suomessa. Kaivosrahoitusohjelman taustalla on suuri kansainvälinen kiinnostus Suomen mahdollisiin malmivarantoihin. www.teollisuussijoitus.fi


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pekka Perä, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö
puh. 040 585 9225, pekka.pera@talvivaara.com

johtaja Kimmo Viertola, Suomen Teollisuussijoitus Oy
puh. 050 309 2734, kimmo.viertola@teollisuussijoitus.fi