Teollisuussijoitukselta 1,5 miljoonaa kaivosyhtiö Vulcaniin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy on sijoittanut 1,5 miljoonaa euroa Australian pörssissä listattuun Vulcan Resources Limited -kaivosyhtiöön, jonka kaikki kaivoshankkeet ovat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Toteutetun rahoituskierroksen muut pääomasijoittajat ovat amerikkalainen Sempra Metals & Concentrates ja ryhmä sijoittajia australialaisen Intersuisse Corporaten kautta.

Nyt kootuilla pääomilla Vulcan vauhdittaa Kylylahden kaivoshankettaan. Kylylahden monimetallimalmio Polvijärvellä Pohjois-Karjalassa on yhtiön tärkein hanke. Kuparia, kobolttia, nikkeliä ja kultaa sisältävän esiintymän päämetalli on kupari, mutta suurimmat odotukset kohdistuvat kobolttiin. Lisäksi Vulcanilla on malminetsintähankkeita Kuhmossa, Pudasjärvellä ja Torniossa.

Teollisuussijoitus on varannut kaivosrahoitusohjelmaansa 20 miljoonaa euroa sijoitettavaksi etsintä- ja kaivosyhtiöihin, joiden kohteet sijaitsevat Suomessa. Teollisuussijoitus toimii kanssasijoittajana koti- ja ulkomaisten pääomasijoittajien kanssa.

Kaivosrahoitusohjelman taustalla on suuri kansainvälinen kiinnostus Suomen malmivarantoihin, koska kallioperäämme pidetään hyvin lupaavana malmien esiintymiselle. Kotimaiset suuret toimijat ovat keskittyneet kaivannaistoiminnan sijasta jatkojalostukseen.

– Teollisuussijoitus etsii aktiivisesti sijoituskohteita kaivosalalta. Kaivannaistuotannon uudet kohteet sijaitsevat valtaosin Pohjanmaalla, Lapissa ja Itä-Suomessa. Jokainen avattu kaivos tuo mukanaan työpaikkoja muille aloille, sanoo johtaja Kimmo Viertola Teollisuussijoituksesta.

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa ensisijaisesti pääomasijoitusrahastoihin. Sijoituksia tehdään myös yrityksiin. Kohteena ovat kaikki toimialat ja erityisesti alku- ja kasvuvaiheen yritystoiminta, joihin ilman Teollisuussijoitusta ei kanavoidu riittävästi yksityistä pääomaa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten siemenvaiheeseen, kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, yrittäjäpolvenvaihdoksiin, merkittäviin teollisiin investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Yhtiö osallistuu kanssasijoittajana enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 330 miljoonaa euroa.


Lisätietoja:

johtaja Kimmo Viertola, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
puh. 050 309 2734 ja kimmo.viertola@teollisuussijoitus.fi

Senior Advisor Tuomo Mäkelä, Suomen Teollisuussijoitus,
puh. 040 540 0620 ja tuomo.makela@teollisuussijoitus.fi

www.vulcanresources.com.au