Teollisuussijoitukselta 10 milj. euroa CapManin yritysjärjestelyrahastoon

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus on antanut 10 miljoonan euron sijoitussitoumuksen pohjoismaisiin yritysjärjestelyihin keskittyvään CapMan Buyout IX LP -rahastoon. Rahaston koko tällä hetkellä on 221 miljoonaa euroa, ja varojen keruu rahastoon jatkuu.

 

Rahasto tekee enemmistösijoituksia pohjoismaisiin yritysjärjestelyihin kypsillä, yhdistyvillä tai muutostilanteessa olevilla toimialoilla. Kohdeyritysten liikevaihto on 50-500 miljoonaa euroa. Rahasto tähtää kohdeyrityksen kasvattamiseen, kannattavuuden parantamiseen ja strategian täsmentämiseen.

 

– CapManilla on pitkäaikainen ja laaja kokemus yritysjärjestelysijoittamisesta. Tälle kokemukselle on erityistä käyttöä nykyisessä vaikeassa markkinatilanteessa, kommentoi sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen Teollisuussijoituksesta.

 


CapMan
on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi rahastoissaan noin 3,4 miljardin euron pääomia. Yhtiön liiketoiminta on jakautunut kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointiin (CapMan Private Equity) ja kiinteistösijoituksia tekevien rahastojen hallinnointiin (CapMan Real Estate). CapManin palveluksessa on 140 henkilöä Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan Oyj:n B-osake on listattu Helsingin Pörssissä keväästä 2001 lähtien. www.capman.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitusten kokonaismäärä on yli 570 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi


Lisätietoja:

 

– sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
matkapuh. 050 309 2733, riitta.jaaskelainen (at) teollisuussijoitus.fi