Teollisuussijoitukselta 10 miljoonaa euroa CapMan Public Market -rahastoon

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Teollisuussijoitus on antanut 10 miljoonan euron sijoitussitoumuksen uudelle, listattuihin pohjoismaisiin yrityksiin sijoittavalle CapMan Public Market -rahastolle. Rahaston koko toisessa sulkemisessa oli 106 miljoonaa euroa.

Rahasto sijoittaa listattuihin pohjoismaisiin yrityksiin, joiden markkina-arvo on 100-1 000 milj. euroa, eli ns. mid cap -yhtiöihin.

– Tavoitteena on sijoittaa noin 4-6 kohteeseen, joissa on merkittäviä arvonnousumahdollisuuksia. Hyödynnämme pääomasijoittamiselle ominaisia arvonluontikeinoja kuten aktiivista hallitustyöskentelyä ja mahdollisuutta kehittää yhtiötä 3-5 vuoden tavoiteohjelman avulla, kertoo CapMan Public Market -tiimin vetäjä Jukka Ruuska.

CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,2 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 130 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001. www.capman.com

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitusten kokonaismäärä on noin 470 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

Lisätietoja:

– CapMan Public Market -tiimin vetäjä Jukka Ruuska, CapMan Oyj,
puh. 050 1732, jukka.ruuska (at) capman.com

– sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
puh. 050 309 2733, riitta.jaaskelainen (at) teollisuussijoitus.fi