Teollisuussijoitukselta 10 miljoonaa euroa CapMan Technology 2007 rahastoon

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Uuteen CapMan Technology 2007 rahastoon on kerätty ensimmäisellä varainhankintakierroksella 110 miljoonaa euroa. Suomen Teollisuussijoitus Oy sijoitti rahastoon 10 miljoonaa euroa. Teknologiarahasto tulee tekemään sijoituksia kasvuvaiheen ja myöhäisen kasvuvaiheen teknologiayrityksiin Pohjoismaissa.

– Tulemme tekemään rahastosta 15–18 sijoitusta Pohjoismaissa lähivuosien aikana, toteaa CapManin senior partner ja teknologiatiimin vetäjä Petri Niemi.

– Uskomme Capmanin uuden rahaston edistävän merkittävästi suomalaisten teknologiayritysten kasvua ja kansainvälistymistä, toteaa johtaja Henri Grundstén Teollisuussijoituksesta.

CapMan Technology 2007 -rahaston varainhankinta jatkuu edelleen tavoitekoon ollessa 150 milj. euroa. CapManin oma sitoumus rahastoon on 15 milj. euroa.

CapMan on tehnyt teknologiasijoituksia vuodesta 1995 lähtien ja sen teknologiatiimi on Pohjoismaiden kokeneimpia. Tiimin sijoitusammattilaiset työskentelevät tiiviisti kohdeyritysten johdon kanssa tavoitteenaan yritysten kasvu sekä kannattavuuden ja strategisen aseman parantaminen.


CapMan
on Pohjoismaiden johtavia pääomasijoittajia ja yhtiö hallinnoi noin 2,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa buyout-, mezzanine-, teknologia-, life science ja kiinteistöpääomarahastoissaan. Vuonna 1989 perustetun CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. Toistaiseksi CapManin hallinnoimat rahastot ovat sijoittaneet yli 150 pohjoismaiseen yritykseen ja irtautuneet yli 90 yrityksestä. CapMan Oyj:n B-osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla vuodesta 2001. www.capman.com

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Sijoitukset ovat jakautuneet laajasti ympäri Suomea ja monille eri toimialoille. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 360 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

Lisätietoja:

senior partner Petri Niemi, CapMan
puh. (09) 6155 8346 tai 0400 511 493, petri.niemi (at) capman.com

johtaja Henri Grundstén, Suomen Teollisuussijoitus Oy
matkapuh. 050 431 0840, henri.grundsten (at) teollisuussijoitus.fi