Teollisuussijoitukselta 10 miljoonaa Sentican terveysteknologiarahastoon

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Kotimaiset institutionaaliset sijoittajat – suurimpina Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Eläke-Fennia – ovat sijoittaneet yhteensä 30 miljoonaa euroa uuteen Sentica Terveysteknologia I -rahastoon. Rahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti terveydenhuollon laitteita, ohjelmistoja, tietojärjestelmiä ja palveluita tarjoavien yritysten sekä teollisen bioteknologian toimialan yritysjärjestelyihin.

Tavoitteena on osallistua toimialan rakennemuutokseen ja -järjestelyihin uudella tavalla: rahasto keskittyy sijoitustoiminnassaan enemmistösijoituksiin terveydenhuoltoalan vakiintuneisiin pienehköihin yrityksiin ja rakentaa niistä kehityskelpoisia kokonaisuuksia.

”Sentican terveysteknologiarahaston toimintamallissa riskiprofiili on kiinnostava. Terveysteknologia on mielenkiintoinen sijoituskohde meille juuri nyt, koska maamme terveydenhuollon muutos on vasta käynnistymässä”, toteaa Eteran varainhoitaja Ilona Karppinen.

”On hyvä, että on syntynyt uusi rahasto ja näin riskirahoituksen tarjonta terveysteknologian yrityksille lisääntyy”, toteaa johtaja Kimmo Viertola Teollisuussijoituksesta. Teollisuussijoitus on johtava Venture Capital -rahastosijoittaja Suomessa.

”Terveydenhuoltoala tarjoaa mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia – mm. toimialan muutostrendit luovat runsaasti tarpeita kehittää hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita ja teknologioita. Suomessa tehtyä arvokasta kehitystyötä pystytään viemään eteenpäin luomalla suurempia kokonaisuuksia”, toteaa Sentica Partnersin toimitusjohtaja Mika Uotila.

Rahasto aloittaa toimintansa heti ensimmäisen sulkemisen jälkeen, mutta jatkaa edelleen varainhankintaa lopullisen tavoitteen ollessa 50-60 miljoonaa euroa.

 

Sentica Partners Oy on pääomasijoittaja, joka ammattisijoittajien varainhoitajana keskittyy pieniin ja keskisuuriin yritysjärjestelyihin. Sentica tuottaa sijoittajille taloudellista lisäarvoa yhdistämällä vahvan teollisen ja taloudellisen osaamisen. Sentica hallinnoi noin 160 miljoonan euron pääomia 14 eri rahastossa. Yrityksen liiketoiminta on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: buyout-järjestelyt, alueelliset omistusjärjestelyt ja terveysteknologia. Sentican päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Kuopio. Yhtiön palveluksessa on noin 20 pääomasijoittamisen ammattilaista. www.sentica.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 380 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mika Uotila, Sentica Partners Oy
matkapuh. 040 553 6110, etunimi.sukunimi@sentica.fi

johtaja Kimmo Viertola, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
matkapuh. 050 309 2734, etunimi.sukunimi@teollisuussijoitus.fi