Teollisuussijoitukselta 15 milj. euroa CapManin uuteen mezzanine-rahastoon

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy on tehnyt 15 miljoonan euron sijoitussitoumuksen CapMan Oyj:n viidenteen mezzanine-rahastoon. CapMan Mezzanine V -rahastoon kerättiin 22.9. päättyneellä ensimmäisellä varainhankintakierroksella 60 milj. euroa, ja tavoitekoko on 150 milj. euroa.

Rahasto tulee tekemään mezzanine-sijoituksia keskikokoisiin yrityksiin Pohjoismaissa. Mezzanine- eli välirahoitus on oman pääoman ja vieraan pääoman piirteitä yhdistävää rahoitusta. Pankit sekä pääomasijoittajat tarjoavat välirahoitusta.

– Vaikka varainhankintamarkkina on edelleen haastava, useat instituutiosijoittajat näkevät mezzaninen kiinnostavana tuotteena. Mezzanine-rahasto tarjoaa sijoittajilleen houkuttelevan riski-tuottosuhteen, joka muodostuu omaa pääomaa suojatummasta asemasta, korkotuotoista syntyvästä säännöllisestä kassavirrasta sekä osuudesta oman pääoman mahdolliseen arvonnousuun, sanoo CapMan Oyj:n varatoimitusjohtaja ja rahastojen varainhankinnasta vastaava senior partner Jerome Bouix.

– CapMan on vakiinnuttanut asemansa kotimaisten ja pohjoismaisten yhtiöitten kasvun rahoittajana. Mezzanine-rahoitus tarjoaa yhtiöille täydentävän tuotteen kasvun rahoittamiseen, perustelee Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen.


Lisätietoja:

– varatoimitusjohtaja, senior partner Jerome Bouix, CapMan Oyj,
puh. 040 820 8541, jerome.bouix (at) capman.com

– sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
puh. 050 309 2733, riitta.jaaskelainen (at) teollisuussijoitus.fi


CapMan
on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001. www.capman.com

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Yhtiö sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat noin 650 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi