Teollisuussijoitukselta 20 miljoonaa euroa meriteollisuus-, cleantech- ja biotalousalojen uusiin sijoitusmahdollisuuksiin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy kohdentaa valtioneuvoston päätöksen mukaisesti vakautuksen rahoitusohjelmasta jääneet 20 miljoonaa euroa käytettäväksi pääomasijoituksiin meriteollisuuden verkostoyrityksiin sekä cleantech- ja biotalousaloille.

Teollisuussijoituksen sijoitusten kohteena ovat kasvavat ja kansainvälistyvät pk-yritykset. Pääomasijoitukset tehdään Teollisuussijoituksen toimintamallin mukaisesti samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa, siten että ainakin puolet rahoituksesta ja omistuksesta tulee olla yksityistä. Yksittäisen sijoituksen suuruus on 1-10 miljoonaa euroa.

”Sijoitamme sellaisiin Suomessa toimiviin yrityksiin, joilla on osaamista ja potentiaalia kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Osuutemme pääomasijoituksesta on yleensä noin kolmannes, joten saamme sijoituksillamme, lainarahoitus huomioiden, kerättyä moninkertaisen rahoituksen yrityksiä vauhdittamaan”, sanoo Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Juha Marjosola.

Kaikki kolme toimialaa ovat pääomavaltaisia aloja, joilla yritysten menestys on merkittävästi sidoksissa rahoituksen saatavuuteen ja pääomitukseen. Cleantech- ja biotalousliiketoiminta on voimakkaassa kansainvälisessä kasvussa. Meriteollisuudessa esimerkiksi offshore-toiminnan ja arktisen merenkulun näkymät ovat lupaavat.

Lisätietoja:

Juha Marjosola, toimitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy
puh. 09 6803 6811, sähköposti: juha.marjosola@teollisuussijoitus.fi

Ote valtioneuvoston päätöksestä 17.1.2013

Päätös vahvistaa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakkeiden merkitsemiseen käytettyjen varojen käyttökohteen muutos. Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle on valtion vuoden 2009 lisätalousarviossa momentille 32.30.88 (Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle) myönnetty lisäystä 100 miljoonaa euroa. Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle vuonna 2009 toteutetun osakeannin käyttökohdetta muutetaan siten, että 100 miljoonan euron erikseen hallinnoitavasta rahoitusohjelmasta vuosille 2009-2012 (Vakautusrahoitusohjelma) käyttämättä jäävästä osuudesta, noin 20 miljoonaa euroa, kohdennetaan sijoituksina kasvupotentiaalia omaaviin kohteisiin meriteollisuuden verkostoyrityksissä sekä biotalous- ja cleantech-aloilla.

http://vnk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=375425