Teollisuussijoitukselta 7,5 miljoonaa euroa uuteen varhaisen vaiheen Creandum III-rahastoon

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy on tehnyt 7,5 miljoonan euron sijoitussitoumuksen Creandum Advisorsin uuteen rahastoon. Creandum III -rahasto sijoittaa pohjoismaisiin varhaisen ja myöhemmän vaiheen teknologiayrityksiin. Sijoitustoiminnan painopisteinä ovat erityisesti internet- ja mobiiliratkaisuihin perustuvat kuluttajille suunnatut tuotteet ja palvelut, ohjelmistot ja laiteteknologia. Uusi rahasto keräsi pohjoismaisilta ja kansainvälisiltä institutionaalisilta sijoittajilta 92,5 miljoonaa euroa. Sen lopullinen tavoitekoko on 150 miljoonaa euroa.

”Creandumin sijoitusfokus sopii hyvin suomalaiseen hankevirtaan. Tiimillä on vahvaa osaamista mobiili- ja internet-liiketoiminnoista. Odotamme Creandumin tuovan sijoituskohteilleen lisäarvoa aktiivisen omistajaroolin ja kansainvälisten kontaktien muodossa”, toteaa johtaja Anne Riekki Teollisuussijoituksesta.

Creandum on perustettu vuonna 2003. Yhtiö hallinnoi kahden aiemman rahastonsa kautta 120 miljoonan euron pääomia. Creandum on tähän mennessä sijoittanut kahteen suomalaisyritykseen, Aito Technologies Oy:hyn ja Xtract Oy:hyn. Muita yrityksiä yhtiön sijoitussalkussa ovat muun muassa Spotify, AppearTV, Cint ja It’s Learning.


Lisätietoja:

Anne Riekki, johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy
Puh. +358 50 337 4434, sähköposti: anne.riekki@teollisuussijoitus.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yli 700 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi