Teollisuussijoitukselta ensisijoitus kipinänilmaisujärjestelmän kehittäneeseen Aspenseciin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Teknoventure Oy ovat tehneet ensisijoituksen Aspensec Oy:ön. Uusi ja alallaan ainoa suomalainen yritys kehittää älykkäitä kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmiä pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin.

Tyypillisiä ongelmakohteita ovat mekaanisen puunjalostuksen purunpoistokanavat, elintarviketeollisuudessa käytettävät jauheet, tekstiiliteollisuuden tekstiilipölyt, paperiteollisuuden leikkuripölyt sekä yhä useammin myös kiinteän polttoaineen lämpökattilat kuten hake- ja pellettipolttimet.

– Erinomaisten teknisten ominaisuuksiensa lisäksi järjestelmämme hintataso on huomattavan edullinen ulkomaisiin kilpailijoihin verrattuna. Nyt myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus suojata tuotantotilansa tulipalojen ja räjähdysten varalta, Aspensecin toimitusjohtaja Lasse Ravaska korostaa.

– EU-säädökset edellyttävät, että jokaisen ilman ja pölyn seoksia käsittelevän yrityksen on kesäkuuhun mennessä kartoitettava tulipalo- ja räjähdysriskinsä sekä tehtävä riittävät suojaustoimet. Tällöin puhutaan lähes poikkeuksetta kipinäanturi- ja sammutusjärjestelmistä, arvioi markkinanäkymiä Aspensecin tuotekehitysjohtaja Mika Vannas.

Valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoitus on Suomen johtava siemenrahoittaja. Se tekee pääomasijoituksia suomalaisiin siemen- ja kasvuvaiheen yrityksiin, jotta ne kasvattaisivat liiketoimintaansa isommiksi yrityksiksi ja kansainvälisille markkinoille. Vauhdittaakseen siemenvaiheen yritysten kasvua Teollisuussijoitus perusti toissa vuonna 50 miljoonan euron siemenrahoitusohjelman, josta on tähän asti tehty sijoituksia 56 yritykseen. Yksittäinen sijoitus kohdeyritykselle voi olla 50 000 euroa – 1 miljoonaa euroa.

– Aspensec Oy täyttää ne edellytykset, joita me sijoittajana haemme alkavista yrityksistä. Yrityksellä on ammattitaitoinen johto, tuotteet ovat sekä kilpailijoita edullisempia että parempia ja niille on kysyntää, toteaa Teknoventure Managementin sijoitusjohtaja Kari Itälahti.

– Aspensecin innovatiivisilla tuotteilla on selkeä kilpailuetu markkinoilla oleviin ulkomaisiin järjestelmiin verrattuna, joten yhtiöllä on mielestämme hyvät mahdollisuudet menestyä kilpaillulla toimialalla, perustelee Suomen Teollisuussijoituksen sijoituspäällikkö Antti Kummu.


Aspensec Oy
suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kipinänilmaisu/sammutus- järjestelmiä mekaanisen puunjalostuksen, kiinteän polttoaineen, kemian, paperi- ja selluteollisuuden tarpeisiin. Vuonna 2004 perustettu Aspensec toimii Oulunsalossa ja yrityksellä on kolme työntekijää. www.aspensec.com

Teknoventure Management Oy hallinnoi neljää rahastoa, joiden yhteenlasketut sijoitusvarat ovat noin 39 milj. €. Rahastot sijoittavat toimialoille, joilla on mahdollisuudet kasvuun ja kyky hyödyntää muuta alueellista yritysverkostoa kannattavan kasvun aikaansaamiseksi. Sijoitukset tehdään kasvuvaiheen yrityksiin, mutta myös yrityksiin, jotka ovat toimialajärjestelyn tai sukupolvenvaihdoksen kohteena. Yrityksen toimipaikkana on Oulu. Rahastojen toimialueina ovat ensisijaisesti Oulun ja Lapin läänit. Teknoventure Management Oy kuuluu Profita Group sijoitusryhmään. Profita Group:n sijoitusvarat ovat 150M€, henkilöstöä 19 ja yhtiön rahastot ovat mukana yli 100 yrityksessä. www.profitagroup.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion omistama, kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla toimiva pääomasijoitusyhtiö. Vuonna 1995 perustettu yhtiö sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 330 miljoonaa euroa.
www.teollisuussijoitus.fi

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Lasse Ravaska, Aspensec Oy,
matkapuh. 0400 570 573, lasse.ravaska@aspensec.com

sijoitusjohtaja Kari Itälahti, Teknoventure Management Oy,
puh. (08) 887 3332 ja 040 7059100, kari.italahti@teknoventure.fi

sijoituspäällikkö Antti Kummu, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
puh. (09) 6803 6835 ja 050 432 4486, antti.kummu@teollisuussijoitus.fi