Teollisuussijoitukselta yli miljoona malminetsintäyhtiö Belvedereen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy on sijoittanut 1,25 miljoonaa euroa Toronton pörssissä noteerattuun Belvedere Resources Ltd -yhtiöön, jonka kaikki tutkimuskohteet ovat Suomessa. Teollisuussijoituksen osuus yhteensä 5 miljoonan Kanadan dollarin rahoituskierroksesta on 36 prosenttia. Rahoituskierroksen muut sijoittajat ovat pääosin kanadalaisia ja englantilaisia institutionaalisia sijoittajia.

Nyt kootuilla pääomilla Belvedere viimeistelee keväällä sopimansa 45 %:n osuuden oston Suomen Nikkeli Oy:stä ja vauhdittaa suomalaisen tytäryhtiönsä, Belvedere Resources Finland Oy:n omistamien hankkeiden jatkokehitystä.

Vuonna 1997 perustettu Belvedere on toiminut yksinomaan Suomessa. Alussa yhtiö etsi perusmetallimalmeja Pyhäsalmen kaivoksen läheisyydessä Oulun läänissä, mutta on sittemmin laajentanut malminetsintäprojektejaan ympäri Suomea sekä perus- että jalometallikohteisiin. Pääkohteet ovat tällä hetkellä Rantasalmen kultamalmi Savossa sekä Keski-Pohjanmaalla sijaitsevat kulta-kupariprojektit. Suurin mineraalivaranto on nykytiedoin Haapajärven Kopsan kulta-kupariesiintymissä.

Suomen Nikkeli Oy kehittää uutta nikkelikaivostoimintaa Suomessa. Yhtiöllä on useita pieniä esiintymiä pääosin Savossa ja Kokemäkilaaksossa.

Teollisuussijoitus on varannut kaivosrahoitusohjelmaansa 20 miljoonaa euroa sijoitettavaksi etsintä- ja kaivosyhtiöihin, joiden kohteet sijaitsevat Suomessa. Teollisuussijoitus toimii kanssasijoittajana koti- ja ulkomaisten sijoittajien kanssa. Kaivosrahoitusohjelman taustalla on suuri kansainvälinen kiinnostus Suomen mahdollisiin malmivarantoihin.

– Teollisuussijoitus seuraa aktiivisesti mahdollisia kaivosalan sijoituskohteita. Belvedere ja Suomen Nikkeli ovat esimerkkejä maassamme nykyisin toimivista kaivannaisalan ns. junioriyhtiöistä, joiden liiketoimintaa siivittävät metallien vahva markkinanäkymä ja suotuisa toimintaympäristö, kertoo Teollisuussijoituksen johtaja Kimmo Viertola.


Suomen Teollisuussijoitus Oy
on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 350 miljoonaa euroa.


Lisätietoja:

johtaja Kimmo Viertola, Suomen Teollisuussijoitus Oy
matkapuh. 050 309 2734, kimmo.viertola@teollisuussijoitus.fi

toimitusjohtaja David Pym, Belvedere Resources Ltd
puh. +1 604 408 0550, matkapuh. +44 (0) 777 912 8125
david.pym@belvedere-resources.com
(huom: Kanadan pääkonttorissa aika on 10 tuntia vähemmän kuin Suomessa)

www.belvedere-resources.com

www.teollisuussijoitus.fi