Teollisuussijoituksen avaus kaivostoiminnan riskirahoitukseen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy on koonnut sijoittajaryhmän ja sijoittanut Kalvinit Oy:öön yhdessä Teknoventure Rahasto II Ky:n, Metal Fund Ky:n ja Sentient-rahaston kanssa. Hankkeen teknologiapartnerina on Outokumpu Oyj ja kehityspartnerina Kemira Pigments Oy.

Kalvinit on vuonna 1997 perustettu kaivannaisteollisuusyhtiö, jonka päätavoitteena on hyödyntää kannattavasti Kälviän ja Halsuan alueen ilmeniittimalmiota. Alueen kuntien myönteinen suhtautuminen on edistänyt hankkeen etenemistä alusta alkaen.

Nyt tehtyjen sijoitusten avulla pyritään selvittämään yhtiön hallussa olevien valtausalueiden mineraalivarannon määrä ja laatu sekä laatimaan esiintymän lopullinen kannattavuustarkastelu. Tulosten perusteella ratkaistaan, onko kaivostoiminnan käynnistäminen alueella kannattavaa. Kaivostoiminta voisi alkaa aikaisintaan 2005. Tarkoituksena on, että kaivoksesta louhittavasta kivestä erotetaan paikan päällä ilmeniittirikaste. Ilmeniittirikastetta käytetään titaanipigmentin raaka-aineena. Titaanipigmentti on valkoisuutensa, korkean taitekertoimensa ja valonsidontaominaisuuksiensa vuoksi tärkeä raaka-aine maaleissa, papereissa, muoveissa ja elintarvikkeissa. Ilmeniitin käyttäjiä Pohjoismaissa ovat Kemira Pigments Oy ja Tinfos A/S.

Kalvinit Oy:n perustajaosakkaat ovat toimitusjohtaja Timo Lindborg ja geologi Jaakko Liikanen. Nyt toteutettu rahoitusjärjestely mahdollistaa omistuspohjan vahvistamisen ja yhtiön suunnitteleman tutkimusohjelman suorittamisen.

– Teollisuussijoituksen rooli oli merkittävä rahoituspaketin kokoamisessa, toteaa Timo Lindborg.

– Hankkeen etenemiselle ratkaisevaa oli saada mukaan alueelliset pääomasijoittajat sekä Oulusta että Vaasasta, kertoo Teollisuussijoituksen johtaja Kimmo Viertola. – Sijoitus Kalvinitiin on samalla Teollisuussijoituksen ensimmäinen sijoitus kaivostoimintaan, lisää Viertola.


Kalvinit Oy
on kaivostoimintaan sekä ilmeniittimineraaliin erikoistunut yhtiö, joka on perustettu vuonna 1997.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Lindborg, Kalvinit Oy
Puhelin (09) 773 5415 tai 040-508 3506

Johtaja Kimmo Viertola, Suomen Teollisuussijoitus Oy
Puhelin 050-309 2734

Lisää Kalvinitista: www.kalvinit.com