Teollisuussijoituksen puolivuotiskatsaus 01-06/2013: Pääomasijoituksilla uutta kasvua

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Pääomasijoitusalan alkuvuosi 2013 oli positiivinen makrotalouden negatiivisesta vireestä huolimatta. Eurooppalaisten hallinnointiyhtiöiden varainkeruu ja irtautumiset piristyivät korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2011. Suomessa venture capital -sijoituksia tehtiin FVCA:n tilastojen mukaan tammi-kesäkuussa yhteensä 62 milj. euroa. Jakso oli aktiivisin vuosipuolisko yli neljään vuoteen. Myönteistä on ollut myös se, että kevään 2013 aikana markkinoilla nähtiin useita tuottoisia irtautumisia venture-yhtiöistä.

Teollisuussijoitus kehittää rahastosijoitusten kautta suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa. Teollisuussijoitus teki alkuvuonna 2013, Kasvurahastojen Rahasto (KRR I) mukaan lukien, uusia rahastositoumuksia kahteen suomalaiseen ja kahteen pohjoismaiseen pääomasijoitusrahastoon yhteensä noin 32 milj. eurolla. Teollisuussijoitus tekee myös yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa suoria oman pääoman ehtoisia sijoituksia Suomessa toimiviin yrityksiin niiden kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa. Alkuvuonna 2013 Teollisuussijoitus teki suoria sijoituksia noin 15 milj. eurolla 12 kasvuyritykseen. Teollisuussijoituksen myötävaikutuksella näihin kohdeyrityksiin kanavoitui kokonaisuudessaan noin nelinkertainen määrä pääomaa suhteessa Teollisuussijoituksen osuuteen.

Teollisuussijoitus teki keväällä 2013 vaikuttavuusarvioinnin, jossa arvioitiin yhtiön sijoitusten vaikuttavuutta vuosina 2011–2012. Vuoden 2012 lopussa Teollisuussijoituksen suomalaiset kohdeyritykset työllistivät noin 50 000 henkilöä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 8,5 mrd euroa. Teollisuussijoituksen kohdeyritysten työntekijöiden määrä kasvoi suhteellisesti noin nelinkertaisesti ja liikevaihto lähes kaksinkertaisesti koko yrityskantaan nähden katsauskauden aikana. Vuosina 2011 ja 2012 Teollisuussijoituksen sijoituskohteisiin kanavoitui seitsemänkertainen määrä pääomaa suhteessa Teollisuussijoituksen osuuteen. Yhtiö oli aktiivisesti vaikuttamassa kahden uuden pääomasijoitusalan toimijan syntymiseen.

”Pääomasijoittamista voidaan pitää yhtenä työkaluna talouden rakennemuutoksen läpiviemiseen yksittäisten yritysten ja jopa toimialojen tasoilla. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että pääomasijoittajien aktiivinen omistajuus on auttanut niiden kohdeyrityksiä pärjäämään tutkimusten vertailuryhmiä paremmin muun muassa liikkeenjohdollisesti ja kasvun luomisessa. Seuraavan puolen vuoden aikana Teollisuussijoituksen toiminnan keskeinen tavoite on Kasvurahastojen Rahasto II käynnistäminen yhdessä instituutiosijoittajien kanssa”, sanoo johtaja Jouni Hakala Teollisuussijoituksesta.

Lisätietoja:

Teollisuussijoituksen puolivuotiskatsaus 01-06/2013

Jouni Hakala, johtaja, uudet sijoitusmahdollisuudet, viestintä
puh. 050 400 1767, sähköposti: jouni.hakala@teollisuussijoitus.fi

Tomi Riihiranta, seniorianalyytikko, Suomen Teollisuussijoitus Oy
puh: 050 593 7576, sähköposti: tomi.riihiranta@teollisuussijoitus.fi


Suomen Teollisuussijoitus Oy
on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin, yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yhteensä noin 720 miljoonaa euroa. Sijoituskohteina on suoraan ja rahastojen kautta 510 yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 50 000 henkilöä. www.teollisuussijoitus.fi