Teollisuussijoituksen puolivuotiskatsaus 01-06/2014: Vilkas ajanjakso suhdanteista huolimatta

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Pääomasijoitustoimialan alkuvuosi oli aktiivinen Suomessa makrotalouden haasteista huolimatta. Pääomasijoitusyhdistyksen keräämien tietojen mukaan myöhemmän vaiheen ensisijoituksia tehtiin koko toimialalla lähes 20 kappaletta. Kotimaisiin alkuvaiheen yrityksiin toteutettiin kappalemääräisesti 22 kansainvälistä sijoitusta. Merkittävimmistä, yli miljoonan euron sijoituskierroksista oli arviolta joka toisessa mukana kansainvälinen sijoittaja. 

Teollisuussijoituksen pääomasijoituksilla tähdätään kasvun rakentamiseen. Katsauskauden merkittävin tapahtuma oli Teollisuussijoituksen hallinnoiman Kasvurahastojen Rahasto II Ky:n (KRR II) perustaminen 130 milj. euron suuruisena yhdessä neljän työeläkeyhteisön kanssa. KRR II:n tavoitteena on tehdä sijoituksia noin kymmeneen Suomeen sijoittavaan pääomasijoitusrahastoon, joiden yhteenlasketun pääoman odotetaan nousevan noin miljardiin euroon ja rahastojen kohdekasvuyritysten määrän sataan.  

Rahastosijoituksia yhtiö teki KRR II:n sijoitukset mukaan lukien katsauskaudella noin 25 milj. eurolla neljään eri rahastoon. Suoria sijoituksia, jotka kohdistuivat erityisesti nuorempiin teknologiavetoisiin yrityksiin cleantech- ja palvelualoilla, tehtiin noin 6 milj. eurolla 13 eri yhtiöön. Näistä kuudella rahoituskierroksella oli mukana kansainvälisiä sijoittajia yhteensä 9 milj. euron pääomilla. Kaikkiaan näihin kohdeyhtiöihin kanavoitui uutta rahoitusta lähes kuusinkertainen määrä Teollisuussijoituksen panostuksiin verrattuna.  

Teollisuussijoitus syvensi rahasto- ja suorien sijoitusten salkkujensa vaikuttavuusarviointia. Edellisen vuoden aikana kohdeyhtiöiden liikevaihdon kasvu Suomessa oli noin 3 % ylittäen selvästi BKT:n kasvun. Samoin kohdeyhtiöiden Suomessa olevien työpaikkojen määrä kasvoi noin 3 %, kun työllisten määrä väheni vastaavana aikana noin 1 %. 

Teollisuussijoitus jakaa riskiä yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Katsantokaudella realisoitui Finnprotein Oy:n sijoitusriski yhtiön ajautuessa konkurssiin. Tapahtumalla on yhtiön tulosta heikentävä vaikutus. Finanssikriisin jälkeen Teollisuussijoituksen kumulatiiviset maksatukset sijoituksiin ovat ylittäneet saadut palautukset noin 260 milj. eurolla. Yhtiön rahoitusasema on kuitenkin edelleen vakaa. 

Katsauskaudella valtioneuvosto hyväksyi 100 milj. panostuksen yhtiön osakepääoman korotukseen uudistuvan teollisuuden sijoitusohjelmaa varten. Eduskunta hyväksyi kesän lisätalousarviossa ensimmäisen erän, 50 milj. euron suuruisen pääomituksen tapahtuvaksi vuoden 2014 aikana. 

”Onnistunut pääomasijoitus tuottaa taloudellisen tuoton lisäksi myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten talous- ja työpaikkojen kasvua. Näihin tähdätään myös Suomen olosuhteissa mittavalla uudistuvan teollisuuden sijoitusohjelmalla, jonka käynnistäminen on Teollisuussijoituksen keskeinen tavoite loppuvuoden aikana”, sanoo Jouni Hakala Teollisuussijoituksesta.

 

Lisätietoja: 

Teollisuussijoituksen puolivuotiskatsaus 01-06/2014 

Jouni Hakala, johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy
puh. 050 400 1767, sähköposti: jouni.hakala@teollisuussijoitus.fi

Tomi Riihiranta, seniorianalyytikko, Suomen Teollisuussijoitus Oy
puh: 050 593 7576, sähköposti: tomi.riihiranta@teollisuussijoitus.fi

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin, yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Teollisuussijoituksen hallinnoitavat varat ovat noin 900 milj. euroa. Sijoituskohteina on suoraan ja rahastojen kautta 515 yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 50 000 henkilöä. Lisätietoja: www.teollisuussijoitus.fi ja @TesiFII.