Teollisuussijoituksen puolivuotiskatsaus 01-06/2015: Teollisuussijoitus oli mukana useassa merkittävässä rahoituskierroksessa sekä katalysoi ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta suomalaisiin kasvuyrityksiin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Martin Backman:

”Teollisuussijoitus oli mukana useassa merkittävässä rahoituskierroksessa, joiden kautta yrityksiin kanavoitui myös kansainvälistä pääomaa. Katsauskauden huomattavimpia tapahtumia oli Meyer Turku Oy:n osakkeiden voitollinen myyminen saksalaiselle Meyer Werftille.

Rahoitusasemamme vahvistui onnistuneiden irtautumisten ja pääomitusten myötä. Pääomasijoitustoiminnan nettokassavirta oli alkuvuoden aikana 47 milj. euroa positiivinen, sillä sijoituksista palautui useiden irtautumisten ansiosta pääomaa 94 milj. euroa. Vastaavasti sijoituksia maksettiin ulos yhteensä 47 milj. euroa. Palautuvan kassavirran määrän odotetaan kuitenkin olevan alkuvuotta selvästi pienempi loppuvuoden aikana.

Makrotalouden haasteista huolimatta Suomen venture capital –sijoitusvolyymit ovat olleet Euroopan toiseksi korkeimmat bruttokansantuotteeseen suhteutettuna. Pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistyminen ja investointien lisääminen Suomeen ovat tärkeässä asemassa kasvun aikaansaamiseksi. Pääomasijoitustoimialalla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rakentajina. Teollisuussijoituksen kotimaisten portfolioyritysten yhteenlaskettu Suomessa syntynyt liikevaihto kasvoi edellisvuonna noin 11 prosenttia ja vastaavasti vienti noin 22 prosenttia vuodesta 2013. Kohdeyhtiöiden kehitys on ollut selvästi positiivisempaa kuin Suomen kansantalouden.

Teollisuussijoituksesta on kasvanut 20 toimintavuotensa aikana kasvuyrityskentän arvostettu toimija. Suora sijoitustoiminta suunnataan jatkossa selkeämmin myöhäisemmän vaiheen venture capital -rahoitusta tarvitseviin yhtiöihin, kansainvälistä kasvua hakeviin pk-yrityksiin sekä teollisiin investointeihin. Rahastosijoitustoiminnassa edistämme kotimaisten rahastojen syntymistä sekä toimimme Suomen pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistämiseksi.”

Rahastosijoitukset

  • Katsauskauden aikana tehtiin uusia rahastositoumuksia yhteen suomalaiseen ja neljään kansainväliseen pääomasijoitusrahastoon yhteensä noin 44 milj. eurolla (mukaan lukien Kasvurahastojen Rahasto II:n sijoitukset).
  • KRR II on tähän mennessä tehnyt rahastositoumuksia yhteensä 32,5 milj. eurolla kolmeen eri rahastoon. Kohderahastojen keräämät varat ovat yhteensä 253 milj. euroa eli lähes kahdeksankertaiset suhteessa KRR II:n panokseen.

Suorat sijoitukset

  • Suoria sijoituksia tehtiin noin 14 milj. eurolla seitsemään yhtiöön (kaksi ensisijoitusta ja 5 jatkorahoitusta). Sijoitukset kohdistuivat erityisesti teollisuutta uudistaviin yhtiöihin (yhteensä neljä yhtiötä).
  • Kokonaisuudessaan sijoituskohteisiin kanavoitui pääomaa melkein kymmenkertainen määrä (115 milj. euroa) suhteessa Teollisuussijoituksen osuuteen. Neljällä rahoituskierroksella oli mukana myös kansainvälisiä sijoittajia yhteensä noin 13 milj. euron kassavirtapohjaisilla panostuksilla.
  • Katsauskaudella irtauduttiin kokonaan viidestä yhtiöstä.
  • Kevään aikana käynnistettiin uusi, 25 milj. euron suuruinen sijoitusohjelma kansainvälisen riskipääoman ja sijoitusten katalysoimiseksi suomalaisiin kasvuyrityksiin. Tähän mennessä ohjelmasta on tehty sijoituksia kahteen yritykseen yhteensä 2,2 milj. eurolla. Samanaikaisesti yrityksiin on kanavoitunut kansainvälistä pääomaa 4,7 milj. euroa.

  

Lisätietoja:

Teollisuussijoituksen puolivuotiskatsaus 01-06/2015
Vaikuttavuuskatsaus 2014

Martin Backman, toimitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy
puh: 050 462 1292, martin.backman(at)teollisuussijoitus.fi

 

 

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin, yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Teollisuussijoituksen hallinnoitavat varat ovat 900 milj. euroa. Sijoituskohteina on suoraan ja rahastojen kautta noin 6o0 yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 50 000 henkilöä. www.teollisuussijoitus.fi ja @TesiFII.