Teollisuussijoituksen vakautussijoitusten kokorajoja nostettiin taantumasta toipuvien kasvuyritysten eduksi

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiön, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n uuden 100 miljoonan euron vakautusrahoitusohjelman kohdeyrityksille asetettuja rajoja on nostettu kysynnän ja tarpeen mukaisesti. Valtioneuvosto on linjannut, että Teollisuussijoitus voi tehdä vakautussijoituksia nyt enintään 2 000 henkilön yrityksiin, aiemman tuhannen henkilön sijasta. Vastaavasti yläraja Teollisuussijoituksen sijoitukselle nostettiin kymmenestä 15 miljoonaan euroon.

– Näin erityisesti kasvavat ja kansainväliset suomalaisyritykset pääsevät osallisiksi vakautusrahoituksesta, ja juuri näiden konsernien henkilöstömäärät ovat isompia, perustelee johtaja Kimmo Viertola Teollisuussijoituksesta.

– Toimialoista erottuvat nyt erityisesti konepajateollisuus sekä teollisuuden palvelut. Yritykset tarvitsevat vakautussijoitusta tyypillisesti käyttöpääomaan tilanteessa, jossa myynti on laskenut, mutta kuluja ei ole pystytty sopeuttamaan yhtä nopeasti. Vakautusrahoituksen avulla yritys kykenee jatkamaan liiketoimintaansa alemmallakin liikevaihtotasolla ja selviämään taantuman yli.

Teollisuussijoitusta on lähestynyt jo noin 50 vakautusohjelmasta kiinnostunutta yritystä, ja noin joka kymmenes on johtanut sijoituspäätökseen.

Yritysten aktiivisuus osoittaa, että Teollisuussijoituksella on hyvä tuote tähän markkinatilanteeseen. Teollisuussijoituksen sijoitus yritykseen merkitsee, että yritys on vakautettavissa ja että yrityksellä on mahdollisuudet kasvuun taloustilanteen muuttuessa.

– Uusia hankkeita tarjoutuu vakautussijoituskohteeksi tasaiseen tahtiin. Yrityksen kannattaa ottaa meihin yhteyttä hyvissä ajoin kuukausia ennen kuin esimerkiksi pankkien yritykselle asettamat lainaehdot rikkoutuvat, oma pääoma ajautuu negatiiviseksi tai kassavirta on kriittinen.

Teollisuussijoituksella on varautunut sijoittamaan vakautuksen rahoitusohjelmassa 100 miljoonaa euroa valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Pääoma pyritään sijoittamaan vuosina 2009-2011. Tavoitteena on turvata elinkelpoisten, mutta yleisen suhdannetilanteen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten toiminta, edistää välttämättömiä kotimaisia toimiala- ja rakennejärjestelyjä sekä säilyttää työpaikkoja Suomessa.

Vakautussijoituksiin osallistuu Teollisuussijoituksen kanssa aina yksityisiä sijoittajia tai rahoittajia. Pääomasijoittajilta kohdeyritys saa kerralla enemmän pääomia, pitkäaikaista kokemusta kasvuyritysten elämästä sekä hyödyllisiä kontaktiverkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti.


Lisätietoja:

– johtaja Kimmo Viertola, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
puh. 050 309 2734, kimmo.viertola (at) teollisuussijoitus.fi