Teollisuussijoituksen vuosi 2009: Jatkosijoituksilla ja vakautusrahoituksella kasvuvoimaa yrityksiin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy teki vuonna 2009 uusia sijoituksia kaikkiaan 61,3 miljoonalla eurolla. Yhtiön sijoitusten kokonaismäärä nousi 619 milj. euroon. Kertomusvuoden päättyessä Teollisuussijoitus oli sijoittajana 439 yrityksessä suoraan tai rahastojen kautta.

Kertomusvuotta leimasivat jatkosijoitukset salkkuyritysten vahvistamiseen sekä vakautussijoitukset taloussuhdanteen vuoksi tilapäisissä vaikeuksissa oleviin yrityksiin. Teollisuussijoituksen ja sen yksityisten kanssasijoittajien pääomalla kohdeyritykset vahvistivat myyntiään ja markkinointiaan, rakensivat uusia tuotantolaitoksia, vauhdittivat kaivoshankkeita sekä muodostivat suurempia ja kilpailukykyisempiä yrityskokonaisuuksia globaaleille markkinoille.

– Teollisuussijoituksen rooli riskin jakajana on rahoitusjärjestelyn toteuttamisessa usein ratkaiseva, kun kysymys on korkean riskin sijoitushankkeista tai kun tarvittava pääoma on suuri. Sijoitamme yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, samoin ehdoin ja enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta, toteaa toimitusjohtaja Juha Marjosola.

– Kasvava osa rahastosijoituksistamme kohdistuu ulkomaisiin rahastoihin, ja suorissa sijoituksissa on yhä useammin ulkomainen kanssasijoittaja. Näin Teollisuussijoitus edistää suomalaisten yritysten ja suomalaisen pääomasijoitustoimialan kansainvälistymistä.

Toista vuotta jatkunut sijoitusten arvojen aleneminen johti konsernin tuloksen  -11,6 milj. euroa tappiolliseksi.

Suoria sijoituksia ja vakautuksen rahoitusohjelma

Vuonna 2009 Teollisuussijoitus teki suoria sijoituksia yhteensä 21,4 milj. eurolla, sisältäen kuusi ensisijoitusta ja kahdeksan jatkosijoitusta. Suorissa sijoituksissa toimialoista korostuivat energia ja ympäristö, palvelut sekä konepajateollisuus.

Uutena avauksena Teollisuussijoitus käynnisti 100 milj. euron vakautuksen rahoitusohjelman, jonka tavoitteena on turvata elinkelpoisten, mutta yleisen suhdannetilanteen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten toiminta, edistää välttämättömiä kotimaisia toimiala- ja rakennejärjestelyjä, sekä säilyttää työpaikkoja Suomessa.

Ensisijoituksia Teollisuussijoitus teki vuonna 2009 valukomponenttien toimittajaan Componentaan, RFID-etätunnisteita valmistavaan Confidexiin, monialakonserni Machinery Groupiin, remontointiyhtiö Rustholliin, vapaa-ajan ja urheilun myymäläketjuun Top-Sportiin sekä konepajakonserni Ursvikeniin.

Jatkosijoituksia Teollisuussijoitus teki kaivosyhtiö Endominesiin, meriteollisuusalan ohjelmistoyritykseen Eniramiin, konepajakonserni Halikko Groupiin, lääkeyritys Ipsat Therapiesiin, kuitukangasta valmistavaan Lacelliin, aivojen kuvantamisteknologiaa kehittävään Nexstimiin, erikoiskemikaaleja ja pinnoitemateriaaleja valmistavaan Silecsiin sekä mastotyölavoja, henkilönostimia ja rakennushissejä valmistavaan Scanclimberiin.

Kertomusvuoden aikana Teollisuussijoitus irtautui terveyspalveluyritys Terveystalo Healthcaresta ja elektroniikan sopimusvalmistajasta Jutronista, sekä vähensi omistustaan lääkekehitysyhtiö Biotie Therapiesissa.

Rahastosijoituksilla kokemusta ja kansainvälisiä verkostoja

Uusiarahastosijoitussitoumuksia Teollisuussijoitus teki neljään pääomasijoitusrahastoon yhteensä 39,9 miljoonalla eurolla. Teollisuussijoituksen uudet sijoituskohderahastot

DFJ Esprit Capital, K III Denmark, Verdane Capital ja Capman Buyout sijoittavat kasvuvaiheen teknologiayrityksiin, pk-yritysten yritysjärjestelyihin sekä jälkimarkkinoilla.

Uusissa rahastositoumuksissa paino oli ulkomaisissa rahastoissa, joiden kautta suomalaisyrityksiin odotetaan kansainvälistä riskipääomaa ja osaamista. Olennaista erityisesti alkuvaiheen ulkomaisissa rahastosijoituksissa on rahaston kiinnostus tutkia suomalaisyrityksiä osana hankevirtaansa sekä hyödyntää kansainvälistä osaamistaan ja kontaktiverkostoaan salkkuyhtiöiden kansainvälistymisessä.

Lisäksi Teollisuussijoituksen tytäryhtiö Start Fund I Ky -rahasto jatkosijoitti 14:een salkussaan olevaan kasvuyritykseen yhteensä 2,5 milj. euroa. Start Fundin jatkosijoituksissa korostuivat energia ja ympäristö, kuluttajapalvelut sekä liiketoiminta- ja teollisuustuotteet. Pääomaa yritykset tarvitsivat etenkin myyntiin ja markkinointiin, alihankinta- ja jakeluverkostojen rakentamiseen, tuotannon tai palvelutarjonnan kasvattamiseen sekä kansainväliseen laajentumiseen.

Teollisuussijoituksen yhdessä työeläkeyhteisöjen kanssa perustama, Teollisuussijoituksen hallinnoima 135 milj. euron Kasvurahastojen Rahasto Ky käynnisti sijoitustoimintansa ja sijoitti yhteensä 35 milj. euroa Folmer Equity, Nexit Infocom ja Sentica Buyout -rahastoihin. Ne sijoittavat kotimaisten pk-yritysten kehittämiseen ja yritysjärjestelyihin sekä kasvuvaiheen langattomaan tietoliikenteeseen Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa.

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Yhtiö sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yli 640 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

 

Lisätietoja:

– toimitusjohtaja Juha Marjosola, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
puh. (09) 6803 6811, juha.marjosola (at) teollisuussijoitus.fi