Teollisuussijoituksen vuosi 2010

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy teki vuonna 2010 uusia sijoituksia kaikkiaan 100 miljoonalla eurolla. Yhtiön sijoitusten kokonaismäärä nousi 685 milj. euroon. Vuoden päättyessä Teollisuussijoitus oli sijoittajana 446 yrityksessä suoraan tai rahastojen kautta.

Pääomasijoitusmarkkinoilla tapahtui vuoden 2010 aikana toipumista finanssikriisiä seuranneesta taantumasta. Sijoitustoiminnan aktivoitumiseen vaikuttivat yritysten parantuneet liiketoimintanäkymät ja pankkien vähitellen palautuva riskinottohalukkuus. Teollisuussijoitus toimi entistä vahvemmin uusien hankkeiden katalysoijana, kohteiden analysoijana ja muiden toimijoiden sitouttajana.

Tilivuoden tulos oli edellisvuotta parempi ollen kuitenkin vielä 6 milj. euroa tappiollinen. Yhtiön sijoituksista merkittävä osa on korkean riskin venture capital- ja kasvusijoituksissa, joissa edelleen kirjattiin uusia arvonalentumisia. Ennustettua heikompaan tulokseen vaikutti myös irtautumisten vähäisyys.

Rahastosijoituksissa vuonna 2010 uusia rahastohankkeita oli markkinoilla vähän, kun toimialan yleinen pääomitustilanne on vahva. Tilivuoden aikana yhtiö kasvatti sijoituksia ulkomaisiin rahastoihin.  Suorien sijoitusten kysyntä kohdistui vuoden alkupuolella erityisesti vakautussijoituksiin. Markkinoiden aktivoituessa loppuvuotta kohti painopiste oli kasvu- ja yritysjärjestelysijoituksissa. Sijoitukset mm. Valmet Automotiveen, Beneqiin ja Glastoniin vauhdittavat kyseisten yhtiöiden kasvua ja kansainvälistymistä.

Vuoden 2011 aikana Teollisuussijoitus pyrkii lisäämään riskirahoituksen tarjontaa kansainvälistyville kasvuyrityksille. Markkinoilla on tilaa uusille venture capital- ja kasvurahastoille. Teollisuussijoitus jatkaa verkoston rakentamista ulkomaisten rahastosijoitusten kautta ja löytää yhä enemmän ulkomaisia sijoittajakumppaneita mukaan hankkeisiin.

”Talouden kasvunäkymä luo odotuksia arvonnousuille sijoitussalkussa. Kun markkinat näyttävät aktivoituvan myös irtaantumisten osalta uskon, että tilivuoden 2011 tulos on taas voitollinen”, sanoo Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Juha Marjosola. 

Lisätietoja:

Juha Marjosola, toimitusjohtaja, Teollisuussijoitus
puh: 09 6803 6811, sähköposti: juha.marjosola@teollisuussijoitus.fi