Teollisuussijoitus arvioitiin joustavaksi ja ammattitaitoiseksi

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiöstä, Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä tehty ensimmäinen vaikuttavuusarviointi antaa tunnustusta yhtiön sijoituspolitiikan ammattimaisuudelle ja joustavuudelle. Kohdeyritykset, rahastot ja muut yhteistyökumppanit arvostavat Teollisuussijoituksen selkeää toimintamallia ja luotettavuutta kanssasijoittajana.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallitus päätti viime keväänä teettää vaikuttavuusarvioinnin yhtiön toiminnasta. Tutkimuksella kartoitettiin nyt kymmenen vuotta toimineen Teollisuussijoituksen vaikutusta rahoituskohteiden kehittymiseen, arvioitiin rahoituksen toteutusta ja markkinalähtöisyyttä, sekä luodattiin asiakkaiden näkemyksiä yhtiön toiminnasta. Tuloksia hyödynnetään yhtiön toiminnan kehittämisessä.

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla toimivan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tehtävänä on edistää uusien innovaatioiden tuotteistamista ja kaupallistamista rahoittamalla pääomasijoituksin suomalaisia siemen- ja kasvuvaiheen yrityksiä, aktivoida pääomasijoitustoimintaa sekä suorilla sijoituksilla mahdollistaa merkittäviä investointeja, yritysjärjestelyjä ja teollisia hankkeita.

Arvioinnin mukaan Teollisuussijoituksen rooli on kasvanut ja yhtiön toiminta on paikannut markkinapuutteita erityisesti siemenvaiheen sijoitustoiminnan kehittämisessä. Teollisuussijoitus toimii markkinaehtoisesti ja rahoittaa sellaisten yritysten toimintaa, joilla on kannattavan kasvun edellytykset.

– Hankkeet eivät käynnisty pelkällä valtion rahalla. Teollisuussijoitus edellyttää, että yksityiset sijoittajat osallistuvat vähintään yhtä suurella osuudella, toimitusjohtaja Juha Marjosola painottaa.

– Vaikuttavuustutkimuksen tärkein viesti meille on, että valitsemamme toimintamalli on oikea. Siemenrahoitusohjelmalla on hyvä vastaanotto: puolentoista vuoden aikana ohjelmassa on tehty 82 sijoituspäätöstä, joiden arvo oli yhteensä 18,4 miljoonaa euroa. Sijoituksissa on aina mukana vetovastuun ottavia kanssasijoittajia.

Suosituksissaan arviointi toteaa, että jatkossa haasteena on yritysten jatkorahoituspäätösten oikea kohdentaminen ja uusien yritysten valinta siemenrahoitusohjelmaan. Teollisuussijoitus sijoittaa myös kasvuvaiheen yrityksiin. Mikäli markkinoilla ei synny uusia rahastoja, yhtiö voi sijoittaa rahoitusohjelmien muodossa suoraan yrityksiin.

Toiminnan kasvaessa tärkeä tavoite on kanssasijoittajaverkoston vahvistaminen. Lisäksi arvioinnissa suositellaan alkuvaiheen rahoituksen työnjaon selkeyttämistä valtiollisten toimijoiden kesken.

Vaikuttavuusarvioinnin ohjausryhmään kuuluivat puheenjohtajana teollisuusneuvos Pertti Valtonen kauppa- ja teollisuusministeriöstä, finanssineuvos Carita Putkonen valtiovarainministeriöstä, johtava asiantuntija Hannele Pohjola Elinkeinoelämän keskusliitosta sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä toimitusjohtaja Juha Marjosola, johtaja Henri Grundstén, johtaja Kimmo Viertola ja talousjohtaja Marko Häikiö. Arvioinnin toteuttivat TkT Mari Hjelt ja TkT Juha Vanhanen yksityisen ja julkisen alan konsulttiyhtiö Gaia Group Oy:stä.

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion omistama, kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla toimiva pääomasijoitusyhtiö. Vuonna 1995 perustettu yhtiö sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus on Suomen johtava siemenrahoittaja. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on lähes 300 miljoonaa euroa.

Teollisuussijoituksen tarjonta kattaa kohdeyrityksen vaiheet aina siemenvaiheesta käynnistymiseen, aikaiseen kasvuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Rahoituspalvelut ovat Siemenrahoitus, Kasvurahoitusohjelma, uusi Spin off -rahoitusohjelma, Yrittäjäpolven vaihdosten rahoitusohjelma ja Yritysjärjestelyjen rahoitusohjelma.


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Juha Marjosola, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
matkapuh. 050 62 636, juha.marjosola@teollisuussijoitus.fi

johtaja Henri Grundstén, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
matkapuh. 050 431 0840, henri.grundsten@teollisuussijoitus.f