Teollisuussijoitus Design-Talon omistajaksi

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus ostaa noin 16 % osuuden muuttovalmiita omakotitaloja suunnittelevasta ja valmistavasta Pohjolan Design-Talo Oy:stä. Yhtiön muita omistajia ovat CapManin hallinnoimat rahastot sekä yhtiön johto.

Design-Talo valmistaa puurakenteisia muuttovalmiita omakotitaloja suomalaisille kotitalouksille.  Liiketoiminta kattaa suunnittelun, valmistuksen ja työmaatoiminnot. Design-Talo on kasvanut nopeammin kuin ala keskimäärin, ja vuonna 2010 Design-Talo nousi segmenttinsä markkinajohtajaksi Suomessa. Yhtiö työllistää noin 150 henkilöä Suomessa.

”Design-Talo on menestynyt hyvin viime vuosina niin taantumassa kuin korkeasuhdanteessakin. Yhtiön johto on sitoutunut yhtiön kehittämiseen ja kannattavaan kasvuun. Teollisuussijoitus vahvistaa entisestään Design-Talon kykyä rakentaa kiistatonta markkinajohtajuutta kehittyvässä markkinassa”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Saku Sipola.

”Olemme tyytyväisiä, että saamme luotettavan kumppanin rinnallemme tukemaan Design-Talon kasvustrategiaa. Johdon ja omistajien yhteisenä tavoitteena on entisestään vahvistaa Design-Talon asemaa muuttovalmiiden talojen markkinajohtajana Suomessa”, sanoo CapManin senior partner Tuomo Raasio.

”Muuttovalmiiden talojen kysyntä tulee kasvamaan vahvasti lähitulevaisuudessa yksityishenkilöiden varallisuuden kasvaessa sekä kiireen lisääntyessä. Yhä harvemmalla omakotitalosta haaveilevalla on aikaa rakentaa kotinsa itse. Design-Talo on muuttovalmiiden talojen pioneeri, jolla on vahvat näytöt osaamisestaan ja tyytyväisiä asiakkaita ympäri Suomen”, sanoo sijoitusjohtaja Heikki Vesterinen Teollisuussijoituksesta.

 

Lisätietoja:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, Pohjolan Design-Talo Oy
Puh: 040 551 5953, sähköposti: saku.sipola@designtalo.fi

Tuomo Raasio, senior partner, CapMan Buyout
Puh: 0207 207 505, sähköposti: tuomo.raasio@capman.com

Heikki Vesterinen, sijoitusjohtaja, Teollisuussijoitus
Puh: 040-5088558, sähköposti: heikki.vesterinen@teollisuussijoitus.fi

Design-Talo valmistaa puurakenteisia muuttovalmiita omakotitaloja suomalaisille kotitalouksille avaimet käteen -periaatteella ja on yksi erityismarkkinoidensa edelläkävijöistä ja merkittävistä toimijoista. Talomallit suunnitellaan Oulunsalossa, ja laajaan valikoimaan kuuluu erilaisia talotyyppejä. www.designtalo.fi

CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,4 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.  www.capman.com

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yli 670 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi