Teollisuussijoitus ja bisnesenkelit sijoittivat 600 000 euroa kuivadesinfiointilaitteita ja -järjestelmiä valmistavaan o3systemsiin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy ja yksityiset bisnesenkelit ovat sijoittaneet yhteensä 600 000 euroa Oy o3systems Ltd:iin. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja myy kuivadesinfiointilaitteita sekä -järjestelmiä yrityksille ja kotitalouksille. Asiakkaita ovat mm. sairaalat, terveyskeskukset, laboratoriot, elintarviketeollisuus, ravintolat, kampaamot, huoltoasemat ja graafinen teollisuus.

Yhtiön patentoitu uutuustekniikka tuhoaa mm. siitepölyä, hiilimonoksidia, kemiallisia kaasuja, pölypunkkeja, homeen haittoja, viruksia, bakteereja ja tupakansavua. Samalla pölyn ja kemiallisten kaasujen leijailu työskentelytilojen hengitysilmassa vähenee: tutkimusten mukaan tuloksena on yli 90 % puhtaampi ilma. Sairauspoissaoloja on vähennetty jopa 20 prosentilla ja hengityselinoireita 40 prosentilla.

Kilpailu eri desinfiointimenetelmien ja laitevalmistajien välillä on kova. Yksinkertaiseen ilman avulla toteutettuun desinfiointiin ei kuitenkaan aiemmin ollut toimivia ratkaisuja. Suomalaisyhtiön ratkaisun teho perustuu neljän erittäin voimakkaasti desinfioivan tekijän yhteisvaikutukseen: UVC-valo, otsoni, negatiiviset ionit ja OH-radikaalit. Lisäksi o3systemsin tekniikan etuna on muunneltavuus kotidesinfiointilaitteesta kokonaisen tehdaslinjan desinfiointiin.

– Nyt saamallamme pääomalla tutkimme ratkaisumme tehoa mm. lintuinfluenssavirukseen, kertoo o3systemsin rahoitus- ja hallintojohtaja Jouni Lehtimäki. Yhtiö tähtää kotimaan kautta Euroopan markkinoille. Yhtiö on jo selvittänyt tekniikkansa markkinamahdollisuuksia myös Japanissa.

Porilaisen o3systemsin liiketoiminta käynnistyi vuonna 2004, ja yhtiöllä on nyt 16 työntekijää. – Onnistuessaan hankkeemme luo uusia työpaikkoja Porin talousalueelle, Lehtimäki lisää.

– Näemme o3systemsin tekniikalle ja laitteille selkeät kasvumarkkinat, ja yhtiön kannattavuus on hyvä, perustelee johtaja Mika Räsänen Teollisuussijoituksen tekemää siemensijoitusta.

Teollisuussijoitus on Suomen johtava siemenrahoittaja. Teollisuussijoituksen siemenrahastoon varatuista 50 miljoonasta eurosta on tehty sijoituksia jo yli 70:een alkuvaiheen kasvuyritykseen. Teollisuussijoituksen ensisijoitus kohdeyritykseen vaihtelee 50 000 euron ja miljoonan euron välillä. Vuonna 2004 perustetussa siemenrahoitusohjelmassa Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaisiin alkuvaiheen kasvuyrityksiin yhdessä kokeneiden yrittäjien ja pääomasijoitusrahastojen kanssa. Näin kohdeyritys saa moninkertaisen pääoman kasvuaan varten. Pääomia yritykset tarvitsevat erityisesti tuotekehityksen loppuunsaattamiseen, markkinoille pääsyyn ja jakelukanavien rakentamiseen. Teollisuussijoituksen pääomasijoitukset ovat toimialarajattomia ja jakautuvat laajasti eri puolelle Suomea.


Suomen Teollisuussijoitus Oy
on valtion pääomasijoitusyhtiö. Vuonna 1995 perustettu yhtiö sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 350 miljoonaa euroa.


Lisätietoja:

rahoitus- ja hallintojohtaja Jouni Lehtimäki, Oy o3systems Ltd
matkapuh. 040 501 2274, jouni.lehtimaki@o3systems.fi
www.o3systems.fi

johtaja Mika Räsänen, Suomen Teollisuussijoitus Oy
matkapuh. 050 352 9984, mika.rasanen@teollisuussijoitus.fi
www.teollisuussijoitus.fi

Teollisuussijoituksen siemenrahoitusohjelman kohdeyritykset