Teollisuussijoitus ja yksityiset teollisuusmiehet sijoittivat 400 000 euroa tuhkaa tuotteistavaan Lannoxiin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy ja kokeneet teollisuusmiehet ovat sijoittaneet yhteensä 400 000 euroa Lannox Oy:ön. Yhtiö jalostaa metsä- ja energiayhtiöissä syntyvää tuhkaa maanparannus- ja tienrakennusaineeksi.

Suomessa syntyy vuodessa yli miljoona tonnia tuhkaa ja suurin osa siitä kuljetetaan kaatopaikalle. Tuhkan varastointi- ja kuljetuspalvelut maksavat metsäteollisuudelle ja energiantuottajille noin 50 miljoonaa euroa vuosittain. Ympäristösääntely on tiukentumassa ja jätetuhkan kulut kasvamassa. Tuhkan kierrätys sen sijaan säästää myös luonnonvaroja.

-Lannoxin liikeidealla on suuret mahdollisuudet jo lähitulevaisuudessa, ja toiminta on sekä kansantaloudellisesti että ympäristön kannalta järkevää, perustelee sijoituspäällikkö Heini Noronen-Juhola Teollisuussijoituksen ensisijoitusta Lannoxiin.

Idea tuhkan hyödyntämisestä lähti aikoinaan metsäteollisuuden aloitteesta, joka samoin kuin lämpö- ja voimalaitoksetkin halusivat päästä eroon tuhkasta.

Ennen Lannoxin edeltäjän, LT Tuhkimo Oy:n perustamista tuhkantuottajat ja käyttäjät eivät olleet löytäneet toisiaan, eikä alueellista tai kansallista tuhkankäsittelijää ollut olemassa. LT Tuhkimo Oy teki tuotekehitystä yhteistyössä mm. Tekesin, teknisten yliopistojen sekä koti- ja ulkomaisten laitetoimittajien kanssa.

-Puusta ja turpeesta syntynyt tuhka on hyvää maanparannusainetta, sillä siinä on muiden ravinteiden lisäksi runsaasti hivenaineita. Kun tehometsätaloudessa viedään risut ja kannotkin pois, metsämaa köyhtyy. Tämä on ympäristöystävällistä ja taloudellista kierrätystä: metsästä tuodun puun poltosta syntynyt tuhka toimitetaan takaisin metsään, liiketoimintajohtaja Schubak summaa.

Rakeistetun tuhkan asiakaskunta koostuu metsä- ja energiayhtiöistä, kaupungeista, tienrakentajista, maataloudesta, golf- ja jalkapallokentistä, puutarhoista sekä asfaltti-, sementti- ja betoniteollisuudesta.

Teollisuussijoitus on Suomen johtava siemenrahoittaja. Sen siemenrahastoon varatuista 50 miljoonasta eurosta on tehty sijoituksia jo yli 70:een alkuvaiheen kasvuyritykseen. Teollisuussijoituksen ensisijoitus kohdeyritykseen vaihtelee 50 000 euron ja miljoonan euron välillä. Vuonna 2004 perustetussa siemenrahoitusohjelmassa Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaisiin alkuvaiheen kasvuyrityksiin yhdessä kokeneiden yrittäjien ja pääomasijoitusrahastojen kanssa. Pääomia yritykset tarvitsevat erityisesti tuotekehityksen loppuunsaattamiseen, markkinoille pääsyyn ja jakelukanavien rakentamiseen. Teollisuussijoituksen pääomasijoitukset ovat toimialarajattomia ja jakautuvat laajasti eri puolelle Suomea.


Lannox Oy
on perustettu vuonna 2006 jatkamaan LT Tuhkimo Oy:n vuonna 1999 aloittamaa toimintaa. Yhtiö jalostaa metsä- ja energiayhtiöissä syntyvää tuhkaa maanparannus- ja tienrakennusaineeksi. Lannoxin tuotantolaitos sijaitsee Korialla Kaakkois-Suomessa. Yhtiö on kasvattamassa henkilökuntaansa kahdesta työntekijästä viiteen.

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Vuonna 1995 perustettu yhtiö sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoituksen sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä on noin 350 miljoonaa euroa.


Lisätietoja:

liiketoimintajohtaja Sem Schubak, Lannox Oy
matkapuh. 040 5535 190, semi@lannox.fi

-sijoituspäällikkö Heini Noronen-Juhola, Suomen Teollisuussijoitus Oy, matkapuh. 0400 611 563, heini.noronen-juhola@teollisuussijoitus.fi www.teollisuussijoitus.fi