Teollisuussijoitus merkitsi Incap Oyj:n osakkeita

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Incap Oyj:n hallitus hyväksyi torstaina 30.9. yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.9.2010 päätetyn suunnatun osakeannin merkinnät. Uusia osakkeita merkittiin enemmän kuin annin enimmäismäärä, joka oli 4 500 000 kappaletta ja joka vastaa noin 31,7 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ennen osakeantia.

Suunnatun annin yhteydessä Incap Oyj:n uudeksi omistajaksi tuli Suomen Teollisuussijoitus Oy, joka merkitsi yhteensä 2 185 509 uutta osaketta.

Incapin suurimmista osakkeenomistajista uusia osakkeita merkitsivät Oy Etra Invest Ab 1 000 000 osaketta ja Oy Ingman Finance Ab 224 600 osaketta sekä muut yhteensä 368 568 osaketta. Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja merkitsivät yhteensä 721 323 kappaletta uusia osakkeita.

Uusien osakkeiden merkintähinta oli 0,64 euroa, ja Incap kirjaa uusista osakkeista yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa vapaan oman pääoman rahastoon.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: ”Suunnattu anti onnistui hyvin ja vahvisti yhtiömme pääoma- ja rahoitusrakennetta tavoitteiden mukaisesti. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n mukaantulo suurimpien omistajien joukkoon on tervetullut ja tuo vakautta Incapin tulevaan kehittämiseen.”

Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Antti Kummu: ””Suomalaisen teollisen valmistusosaamisen kansainvälistyminen ja kilpailukyvyn kehittäminen ovat tärkeitä, jotta valmistavaa teollisuutta säilyy myös Suomessa. Uskomme, että Incapin resurssit ja osaaminen mahdollistavat yhtiön kannattavan kansainvälisen kasvun”.

Incapin tavoitteena on merkitä uudet osakkeet kaupparekisteriin mahdollisimman pian. Kaupparekisterimerkinnän jälkeen Incap Oyj:llä on yhteensä 18 680 880 kappaletta osakkeita. Suunnatussa annissa merkityt uudet osakkeet ovat samanlajisia yhtiön muiden osakkeiden kanssa ja ne tuottavat oikeuden osinkoon uusien osakkeiden rekisteröinnistä lukien. Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä arviolta lokakuun loppuun mennessä, ja tätä varten yhtiö laatii listalleottoesitteen.


Lisätietoja:

– toimitusjohtaja Sami Mykkänen, Incap Oyj,
puh. 040 559 9047, sami.mykkanen (at) incap.fi

– sijoitusjohtaja Antti Kummu, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
puh. 050 432 4486, antti.kummu (at) teollisuussijoitus.fi


Incap
on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Yhtiö sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat noin 650 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi