Teollisuussijoitus mukaan Helmet SME Ventures II Ky -rahastoon

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Helmet SME Ventures II -pääomarahasto aloitti toimintansa alkuvuonna 2002. Rahaston ensimmäinen sulkeminen tehtiin tällöin yli 13 miljoonan euron pääomalla. Teollisuussijoitus osallistui lokakuussa rahaston toiseen sulkemiseen. Teollisuussijoituksen sitoumus rahastoon on 5 miljoonaa euroa. Tällöin rahaston koko kasvoi yli 20 miljoonan euron.

Rahasto tekee sijoituksia pääasiassa toimintansa jo vakiinnuttaneisiin,
mutta vielä hyvän kasvupotentiaalin omaaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Rahasto etsii erityisesti sellaisia kohteita, joissa tarvitaan pääoman lisäksi vahvaa liikkeenjohdollista tukea kannattavan kasvun ja
kansainvälistymisen toteuttamiseksi. Rahastolle tyypillisiä sijoitustilanteita ovat erityisesti sukupolvenvaihdokset, yritystostot sekä
omistus- ja toimialajärjestelyt. Rahasto on ennen Teollisuussijoituksen mukaan tuloa tehnyt neljä sijoituspäätöstä. Rahastoa hallinnoi Helmet Venture Managers Oy.

Lisätietoja:

www.helmetcapital.fi