Teollisuussijoitus mukaan uuteen Teknoventure-rahastoon – Uusi rahasto kehittää Pohjois-Suomen pääomasijoitustoimintaa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Teknoventure Management Oy:n uuden pääomasijoitusrahaston, Teknoventure Rahasto II Ky:n syntyminen varmistui perjantaina 7. kesäkuuta. Rahaston koko on 15 miljoonaa euroa ja se on suurin Teknoventure Management Oy:n hallinnoimista rahastoista. Teknoventure Rahasto II Ky keskittyy sijoitustoiminnassaan Pohjois-Suomen kasvukeskuksissa oleviin kasvukykyisiin ja –haluisiin pk-yrityksiin luoden niille edellytyksiä kannattavaan kasvuun ja mahdollistaen myös erilaiset yritysjärjestelyt.


Teollisuussijoituksen sijoitus neljä miljoonaa euroa

Teknoventure Rahasto II Ky:n sijoittajat ovat pääosin valtakunnallisia tahoja. Suomen Teollisuussijoituksen osuus rahastosta on neljä miljoonaa euroa. Mukana ovat myös vakuutusyhtiöt Ilmarinen, Suomi, Pohjola ja Eläke-Fennia sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Merkittävää on myös paikallisten tahojen: Oulun Osuuspankin ja Raahen Seudun Osuuspankin mukaantulo.


Rahasto mahdollistaa pääomarahoituksen kehittämisen Pohjois-Suomessa

Teknoventure Management Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Lukkariniemi pitää uuden rahaston syntymistä erittäin tärkeänä Pohjois-Suomen pääomasijoitustoiminnan kehittymisen kannalta. ”Nyt aikaansaatu ratkaisu mahdollistaa entistä paremmin potentiaalisten kasvuyritysten ja myös varhaisen kasvuvaiheen yritysten pääomarahoituksen ja kehittämisen. Muun muassa Oulun seudun lisääntyviin tarpeisiin pystytään vastaamaan nykyistä kattavammin paikallisesti ja ”omin eväin”. Alueemme yrityspotentiaali on valtakunnallisestikin merkittävä, mikä mahdollistaa kannattavan ja terveellä pohjalla olevan pääomasijoitustoiminnan.”

Teknoventure Management Oy on Pohjois-Suomessa toimiva, yksityinen, ammattimaista pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö, joka hallinnoi neljää pääomasijoitusrahastoa: Teknoventure Oy:tä, Lapin Rahasto I Ky:tä, Jokilaaksojen Rahasto I Ky:tä sekä Teknoventure Rahasto II Ky:tä. Hallinnoitavat pääomat nousivat uuden rahaston myötä 35 miljoonaan euroon. Rahastot ovat tällä hetkellä mukana yhteensä 25 yrityksessä. Kohdeyrityksissä on sijoitettuna kaikkiaan n. 10 miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on n.140 miljoonaa euroa ja ne työllistävät lähes 700 henkilöä.


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Ilkka Lukkariniemi, Teknoventure Management Oy,
puh. 040 5547657 tai (08) 8873330

www.teknoventure.fi