Teollisuussijoitus mukana Sponsor Capital Oy:n uudessa pääomasijoitusrahastossa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Sponsor Capital Oy:n uusia pääomasijoitusrahasto Sponsor Fund II Ky aloitti toimintansa 28.1.2002.Teollisuussijoituksen osuus 107 miljoonan euron rahastopääomasta on 10 miljoonaa euroa. Rahaston muut sijoittajat ovat kotimaisia instituutioita.

Rahasto tulee tekemään enemmistösijoituksia lähinnä kotimaisiin keskisuuriin yrityksiin yhdessä ostettavan yrityksen johdon kanssa. Tyypillisiä sijoituskohteita ovat suurten yhtiöiden sivutoimialat, jotka eivät kuulu myyjäkonsernin ydinliiketoimintaan. Myös toimialan rakennemuutokset ja perheyritysten sukupolvenvaihdokset tarjoavat sijoitusmahdollisuuksia.