Teollisuussijoitus omistajaksi kaivosyhtiö Northland Resourcesiin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoitus on merkinnyt järjestetyssä osakeannissa n. 7,5 milj. eurolla Northland Resources S.A.:n osakkeita, jotka oikeuttavat n. 2 % omistukseen yhtiössä. Northland Resources on Toronton ja Oslon pörsseissä listattu Pohjoismaiden kaivostoimintaan keskittyvä tutkimus- ja kehitysyhtiö. Yhtiö järjesti osakeannin investointien rahoittamiseksi ja tuotannon käynnistämiseksi Kaunisvaarassa Ruotsissa. Lisäksi varoja käytetään Hannukaisen esiintymän kehittämiseen Kolarissa Suomessa.

”Olemme hyvin tyytyväisiä osakeannin lopputulokseen. Olemme nyt saaneet riittävästi pääomaa Kaunisvaaran hankkeen käynnistämiseksi ja Hannukaisen hankeselvityksen aloittamiseksi”, kertoo Northland Resourcesin toimitusjohtaja Karl-Axel Waplan.

Yhtiön kaivoskohteissa on pääasiassa rautamalmia.  Rautamalmin kysynnän ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina teräksen valmistuksen lisääntyessä erityisesti kehittyvissä talouksissa. Suurin osa Euroopassa käytetystä rautamalmista tuodaan Eurooppaan muualta maailmasta. Pohjoismainen rautamalmi on merkittävästi halvempaa eurooppalaiselle teollisuudelle pienemmän rahtikustannuksen ansiosta.

”Sijoituksemme myötä Suomessa sijaitsevan Hannukaisen esiintymän tutkimustyöhön panostetaan merkittävästi.  Kaunisvaaran uuden kaivoksen avaaminen tuo merkittävää taloudellista toimintaa Lappiin”, kertoo johtaja Kimmo Viertola Teollisuussijoituksesta.

Teollisuussijoitus on sijoittanut yhteensä kahdeksaan Suomessa sijaitsevaan kaivoshankkeeseen, joista viisi on tällä hetkellä sijoitussalkussa.


Northland Resources
on kaivostoimintaan keskittyvä tutkimus- ja kehitysyhtiö, jolla on kohteita Ruotsin ja Suomen pohjoisosissa. www.northland.eu

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Yhtiö sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat noin 660 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Karl-Axel Waplan, Northland Resources, puh: +46 705 104 239, sähköposti: KAWaplan (a) northland.eu

Johtaja Kimmo Viertola, Teollisuussijoitus, puh:  050 309 2734,
sähköposti: kimmo.viertola (a) teollisuussijoitus.fi