Teollisuussijoitus perustamassa Power Fund I CV -teknologiarahastoa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy on mukana viiden miljoonan euron sijoituksella tänään perustetussa Power Fund I CV -pääomasijoitusrahastossa. Power Fundin suurimmat sijoittajat ovat Teollisuussijoituksen lisäksi suomalainen Vacon Oyj ja saksalainen tehoelektroniikan komponentteja valmistava Semikron Beteiligungen Gmbh. Molemmat yritykset ovat globaaleja alan huippuosaajia. Uutta rahastoa hallinnoi VNT Management Oy, jonka toimitusjohtajana toimii Veijo Karppinen – yksi Vaconin perustajista ja suurin henkilöomistaja. Semikron on saksalainen kolmannen polven perheyritys, joka on alansa markkinajohtaja Euroopassa.

Power Fund I -rahastossa on perustamishetkellä sijoitussitoumuksia 10 miljoonalla eurolla. Vuoden 2003 aikana sitoumukset on tarkoitus kaksinkertaistaa. Power Fundin tavoitteena on löytää noin 6–10 sijoituskohdetta, joista se irtautuu listautumisen tai sijoituksen myynnin kautta 3–5 vuodessa. Power Fund keskittyy sijoituksissaan tarkkaan rajatulle alueelle hajautetun sähköenergian tuotannossa, sähkön laadun tehoelektoniikassa ja erikoissähkömoottoreissa, jotka ovat Vaconin ja Semikronin erikoisosaamista. Hallinnointiyhtiön partnerit osallistuvat kohdeyhtiöiden johtoon hallitustyöskentelyn kautta.

– Power Fundin taustalla on korkean tason kansainvälistä osaamista tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi nousevalla teknologian alalla. Tämä antaa laaja-alaisen pohjan sijoituskohteiden etsinnälle, tutkimiselle ja valmistelulle. Pääomasijoitusalan heikossa markkinatilanteessa uuden rahaston perustamisessa ratkaisevan tärkeää ovat rahaston tarkka sijoitusfokus ja huippuluokan managerit, kertoo Teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Juha Marjosola.

Rahaston perustajat uskovat uusiutuvien energianlähteiden käyttöön ja sähköntuotannon siirtämiseen hajautetusti nykyistä pienempiin yksiköihin. Talouskasvun turvaamiseksi riittävä energian saatavuus on elinehto. Tehoelektroniikkaan perustuvat taajuusmuuntajat ovat avainteknologiaa hajautetussa energiantuotannossa ja niille ennustetaankin suuria markkinoita tulevaisuudessa. Tuulivoima, pienet vesivoimalat, mikroturbiinit, vetyä käyttävät polttokennot ja sähkön laatua parantavat teknologiat, joissa hyödynnetään tehoelektroniikkaratkaisuja tulevat lisääntymään voimakkaasti. Power Fund I -rahasto suuntaa pääomasijoituksensa juuri tämäntyyppisten hankkeiden edistämiseen.