Teollissuusijoitus uudistaa johtoryhmäänsä kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy uudistaa johtoryhmäänsä ja vahvistaa suoran sijoitustoiminnan johtoa kasvun sekä kansainvälistymisen vauhdittamiseksi.

Teollissuussijoituksen uudessa johtoryhmässä ovat 1.7.2015 alkaen:

  • Martin Backman (DI, KTM), toimitusjohtaja

  • Anne Riekki (KTM, OTM), johtaja – Rahastosijoitukset

  • Juha Lehtola (DI), johtaja – Venture capital -sijoitukset

  • Jan Sasse (KTM), johtaja – Kasvusijoitukset

  • Kimmo Viertola (KTM), johtaja – Teolliset sijoitukset

  • Jouni Hakala (OTM, MBA), johtaja – Uudet sijoitusmahdollisuudet, viestintä

  • Marko Häikiö (KTM), talousjohtaja

Jan Sasse (47) on aikaisemmin mm. toiminut Accenturen partnerina, Norvestian teollisista sijoituksista vastaavana johtajana sekä Sataman toimitusjohtajana.

”Uusi johtoryhmä sekä uudet määritellyt vastuualueet suoran sijoitustoiminnan puolella tukevat Teollisuussijoituksen uuden strategian toimeenpanoa, jonka mukaisesti yhtiön suorat sijoitukset suunnataan myöhäisemmän vaiheen venture capital -rahoitusta tarvitseviin yhtiöihin, kansainvälistä kasvua hakeviin keskisuuriin suomalaisiin yhtiöihin sekä teollisiin hankkeisiin. Uudet nimetyt henkilöt omaavat vahvoja ominaisuuksia uusien sijoitushankkeiden johtamisesta sekä myös osoitettua kyvykkyyttä aktiivisesti toteuttaa arvonluontisuunnitelmia kohdeyrityksissä”, sanoo toimitusjohtaja Martin Backman.

Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin sekä suoraan yrityksiin niiden kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä. Näin edistetään innovatiivisten kasvuyritysten riskirahoitustarjontaa ja mahdollisuuksia menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Teollisuussijoituksen hallinnoitavat varat ovat yhteensä yli 900 milj. euroa. Sijoituskohteena on noin 90 pääomasijoitusrahastoa ja noin 70 suoraa kohdeyritystä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Martin Backman, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
puh: +358 50 462 1292, sähköposti: martin.backman(at)teollisuussijoitus.fi