Teollisuussijoitus, Wedeco ja Fennia sijoittivat 11 miljoonaa euroa uuteen yritysjärjestelyrahastoon

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy, Oy Wedeco Ab ja Fennia-ryhmä ovat tehneet yhteensä 11 miljoonan euron sijoitussitoumuksen uuteen Wedeco Fund IV Ky -rahastoon. Uusi rahasto tulee sijoittamaan myöhemmän kasvuvaiheen yritysjärjestelyihin.

Rahasto etsii sijoituskohteita kaikilta toimialoilta Länsi-Suomesta ja ensisijaisesti entisestä Vaasan läänistä. Rahasto voi olla enemmistö- tai vähemmistöomistajana; yksittäinen sijoitus on pääsääntöisesti alle miljoona euroa.

– Myöhemmän vaiheen kasvuyrityksillä on nähtävissä selkeä pääoman tarve. Rahoitusta haetaan yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin. Sen lisäksi Wedeco rahoittaa liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä, kertoo rahastoa hallinnoivan Oy Wedeco Management Ab:n toimitusjohtaja ja partneri Keijo Kangasluoma.

– Sijoituksellaan Teollisuussijoitus haluaa varmistaa, että yritteliäisyydestään tunnetut Pohjanmaan ja Länsi-Suomen yritykset saavat riittävästi pääomaa kasvuunsa, sanoo sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen Teollisuussijoituksesta. Teollisuussijoitus on sijoittanut Wedecon hallinnoimiin rahastoihin jo vuodesta 1998 lähtien.

 

Wedeco Group on vuonna 1987 perustettu alueellinen pääomasijoittaja, joka toimii Länsi-Suomessa, pääasiassa entisen Vaasan läänin alueella. Wedecon tavoitteena on kehittää alueellista yritystoimintaa, edistää alueen työllisyyttä ja olla mukana kohdeyrityksen toiminnassa. Tällä hetkellä Wedeco on omistajana mukana noin 25 kohdeyrityksessä. Kuulumme valtakunnalliseen Profita Group -pääomasijoitusyhteisöön. www.wedeco.fi ja www.profitagroup.fi 

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitusten kokonaismäärä on noin 470 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi


Lisätietoja:

– toimitusjohtaja, partneri Keijo Kangasluoma, Oy Wedeco Management Ab / Profita Group, matkapuh. 040 752 0022, keijo.kangasluoma (at) profitagroup.fi

– sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen, Suomen Teollisuussijoitus Oy,
matkapuh. 050 309 2733, riitta.jaaskelainen (at) teollisuussijoitus.fi