Terveysteknologiayritys NewIconille 2,3 miljoonan euron pääomasijoitus

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Lääkehuollon automaatioratkaisuja valmistava NewIcon Oy on kerännyt yhteensä 2,3 miljoonaa euroa rahoituskierroksella, jossa ovat mukana Suomen Teollisuussijoitus ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Pääomasijoitus mahdollistaa lääkkeiden ja laboratoriotuotteiden käsittelyyn tarkoitettujen automaatio- ja robotiikkatuotteiden jatkokehityksen sekä kansainvälisen myyntiverkoston rakentamisen.

Terveysteknologiassa globaali markkinapotentiaali on valtava. Kasvumahdollisuuksia nähdään erityisesti Pohjois-Euroopassa, Venäjällä, Lähi-idässä ja Kiinassa.

”Toiminnassamme yhdistyvät korkea teollisuusautomaation teknologiaosaaminen ja terveydenhuollon sovellusosaaminen. Olemme kehittäneet tuotteemme yhteistyössä apteekkien ja sairaaloiden kanssa. Automaation käyttöä lisäämällä voidaan vähentää lääkitysvirheitä, parantaa potilas- ja työturvallisuutta sekä mahdollistaa hoitohenkilökunnan keskittyminen potilastyöhön”, sanoo NewIconin toimitusjohtaja Ossi Parviainen.

NewIconin tuotteita ovat automatisoidut lääke- ja reagenssivarastot, älykkäät lääkkeiden ja huumausaineiden varastokaapit, suonensisäisten antibioottien liuotusrobotit ja näytteenottoputkien lajittelurobotit sekä näihin liittyvät ohjelmistot. Uusien automaatiotuotteiden myötä asiakaskuntaa laajennetaan laboratorioihin ja hoivakoteihin.

”Olemme markkinajohtaja apteekkien ja sairaala-apteekkien automatisoitujen lääkevarastojen toimittajana Suomessa. Sijoitus mahdollistaa uusien innovatiivisten tuotteiden markkinoilletulon sekä yrityksen kansainvälistymisen ja kasvun”, Parviainen jatkaa.

”Haluamme sijoituksen avulla vauhdittaa uuden suomalaisen korkean teknologian vientiyrityksen kehittymistä. Terveysteknologia on yksi Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelmamme painopistealueista”, toteaa Teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Heli Ahlroos.

”NewIconin nykyaikaiset ratkaisut apteekkien ja sairaaloiden tarpeisiin omaavat merkittävää vientipotentiaalia, ja Etera on mielellään mukana luomassa edellytyksiä yhtiön kasvuun ja kansainvälistymiseen”, sanoo Eteran varainhoitaja Pekka Ahlajärvi.

Lisätietoja:

Ossi Parviainen, toimitusjohtaja, NewIcon
Puh. +358 50 549 7656, ossi.parviainen(at)newicon.fi

Heli Ahlroos, sijoitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus
Puh. +358 40 077 2833, heli.ahlroos(at)teollisuussijoitus.fi

Pekka Ahlajärvi, varainhoitaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
Puh. +358 40 840 3199, pekka.ahlajarvi(at)etera.fi

NewIcon Oy (ent. Newico) on vuonna 2007 perustettu kuopiolainen terveysteknologia-alan yritys, joka kehittää, valmistaa ja myy lääkkeiden ja laboratoriotuotteiden käsittelyyn tarkoitettuja innovatiivisia automaatiotuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Henkilökuntaa on tällä hetkellä 31. Vuoden 2013 liikevaihto oli noin 3 miljoonaa euroa ja toiminta on voimakkaassa kasvussa. Lisätietoja: www.newicon.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin, yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Teollisuussijoituksen hallinnoitavat varat ovat noin 900 milj. euroa. Sijoituskohteina on suoraan ja rahastojen kautta 515 yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 50 000 henkilöä. Lisätietoja: www.teollisuussijoitus.fi ja @TesiFII.

Etera on keskinäinen eläkevakuutusyhtiö, jonka perustehtävä on huolehtia työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Eteran asiakkaita ovat niin yritykset, yhteisöt, yrittäjät kuin kotitaloudetkin. Vuonna 2013 Etera vastasi 206 000 työntekijän ja 6 700 yrittäjän eläketurvasta. Eläkkeitä Etera maksoi 1,1 miljardia euroa 145 000 eläkkeensaajalle. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla on noin 5,7 miljardia euroa. Lisätietoja: www.etera.fi

Videolinkit:

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=Hw3AoTHTUFI

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=e3qfk2zBs2M

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=MDrSgTz1etg