Terveysteknologiayrityksillä on rahoituskapeikkoja, vaikka alalla on kasvupotentiaalia

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) tuoreen selvityksen mukaan kasvurahaa kanavoituu terveysteknologian ja -tieteen yrityksille edelleen muihin aloihin verrattuna vähän, mutta supermenestyjät raivaavat polkua alan yrityksille ja auttavat houkuttelemaan kansainvälistä pääomaa.

Selvityksessä tarkasteltiin erityisesti terveysteknologiayritysten pitkän aikavälin kehittymistä – dataa on vuodesta 2011 saakka. Edellisen kahdentoista vuoden aikana suomalaisiin terveysteknologiayrityksiin on tehty pääomasijoituksia yli miljardilla.

”Vaikka rahoitusta on saatavilla aiempaa paremmin, kansainvälisellä tasolla laahaamme yhä kaukana perässä sekä sijoitussummissa että kansainvälisten sijoittajien määrässä”, kertoo Joni Karsikas, Tesin sijoitusjohtaja.

”Terveysteknologian ja -tieteiden rahoittaminen koetaan vaikeaksi ja se vaatii erityistä asiaosaamista myös rahoittajilta. Se kuitenkin myös tuottaa – Euroopan investointirahaston tuoreen selvityksen mukaan iso osa parhaita tuottaja tekevistä rahastoista keskittyy erityisesti terveysteknologiayrityksiin”, Miia Kaye, Tesin sijoitusjohtaja kertoo.

Terveysteknologia-alan yritykset ovat usein pääomaintensiivisiä, tuotekehitys vaatii runsaasti aikaa ja sääntely on tarkkaa. Se asettaa vaatimuksia myös rahoitukselle. Terveysteknologiayritysten rahoitus on Suomessa perinteisesti poikennut muiden kasvuyritysten rahoituksesta: Sitä ovat pääomasijoitusrahastojen sijaan rahoittaneet usein enkelisijoittajat, joukkorahoitus ja suuryritysten omat sijoitusrahastot. Kotimaisen Innovestorin viime vuonna perustama terveysteknologiarahasto tekee myös sijoituksia yksinomaan alan yrityksiin.

Rahoitusta on aiempaa paremmin tarjolla, mutta uusien terveysteknologiayritysten määrä on vähentynyt. Ennätysvuotena uusia yrityksiä on syntynyt yli 50, mutta muutaman edellisvuoden aikana uusien yritysten määrä on jäänyt jopa alle kahteenkymmeneen.

”Suomessa on paljon huippuluokan tutkimusta, mutta jotta pärjäämme globaalissa kilpailussa, sitä pitää kaupallistaa aiempaa tehokkaammin”, Kaye kommentoi.

Joka kymmenes Helsingin pörssiin listautuja on terveysteknologiayritys

Toimialan merkitys näkyy myös pörssissä – joka kymmenes Helsingin pörssiin edellisen reilun kymmenen vuoden aikana listautunut yritys on terveysteknologia-alan yritys. Listautujien joukossa löytyy muun muassa Optomed, Faron Pharmaceuticals, Nanoform ja Nightingale Health.
Listautumisten lisäksi edellisvuosien aikana on nähty muutamia satojen miljoonien yrityskauppoja kansainvälisille terveysjäteille: Organon osti Forendo Pharman yli 800 miljoonalla eurolla*, Hologic osti Mobidiagin yli 660 miljoonalla ja Mindray HyTestin yli 540 miljoonalla.

Myös esimerkiksi Oura on kerännyt isoja sijoituskierroksia myös kansainvälisiltä sijoittajilta.

Taloudellisesti haastava tilanne näkyy myös terveysteknologiayritysten rahoituksessa, eikä esimerkiksi suuria rahoituskierroksia ole tänä vuonna nähty. Tesin terveysteknologiasijoituksista vastaavat Kaye ja Karsikas kuitenkin näkevät sijoitusaktiivisuuden säilyneen pienempien sijoituskierrosten osalta hyvänä.

”Uusia hoitomuotoja tarvitaan kipeästi, ja onnistuessaan näillä uusilla ratkaisuilla on myös massiivinen taloudellinen potentiaali myös kansainvälisesti. Siitä hyvänä esimerkkinä on Tanska, jossa Novo Nordiskin kehittämät ja markkinoille laskemat kaksi uutta lääkettä ovat myyneet niin paljon, että se on vaikuttanut koko maan bruttokansantuotteeseen, ja yhtiön arvo ylittää tällä hetkellä koko Helsingin pörssin arvon”, Karsikas kertoo.

Tesi on tehnyt sijoituksia terveysteknologian-alan yrityksiin kuten esimerkiksi Ouraan, TILT:in, Biotherapeuticsiin, HVR Cardioon, BC Platformsiin ja Algorithmiqiin.

”Terveysteknologia on yksi Tesin strategian mukaisista sijoitusteemoista. Sijoitamme sekä terveysteknologiaan sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin että suoraan alan yrityksiin. Siten pyrimme sekä kehittämään pääomasijoituskenttää että vauhdittamaan yritysten kasvua ja vahvistamaan terveysteknologian osaamiskeskittymää Suomessa”, päättää Pia Santavirta, Tesin toimitusjohtaja.

Selvitys sisältää dataa yli 550 yrityksestä. Kyseessä ovat suomalaiset terveysteknologia-alan yritykset. Selvityksessä on keskitytty erityisesti startupeihin ja venture capital- tai muuta kasvurahoitusta saaneisiin yrityksiin. Selvityksessä tarkasteltiin oman pääoman ehtoista rahoitusta, eli se ei sisällä esimerkiksi tukia, apurahoja tai lainarahoitusta. Suuryritykset ja ulkomaalaisten yritysten tytäryhtiöt on jätetty selvityksen ulkopuolelle. Myös esimerkiksi jo etabloituneet palveluyritykset on jätetty selvityksen ulkopuolelle.

* USD  75 m ja yrityksen USD  9 m velkojen kuittaus kaupan yhteydessä, loppusumma tuotekehitykseen ja kaupallistumiseen liittyvistä etappimaksuista.

Lue lisää selvityksen tiivistelmästä

Tutustu koko selvitykseen (englanniksi)

Lisätietoa selvityksestä:
Joni Karsikas, sijoitusjohtaja
joni.karsikas@tesi.fi
+358 40 827 0395

Miia Kaye, sijoitusjohtaja
miia.kaye@tesi.fi
+358 50 388 3005

Viestintäyhteistyö
Saara Vettenranta, viestintäpäällikkö
saara.vettenranta@tesi.fi
+358 40 7233 516

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Uutiskirje