Arviointi: Tesin toiminta laadukasta ja asiantuntevaa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) rooli suomalaisessa pääomasijoitusmarkkinassa on merkittävä ja sen toiminta koetaan laadukkaana ja asiantuntevana. Yhtiölle on myös kehittynyt tärkeä rooli tiedon tuottajana, sparraajana ja verkostojen rakentajana, todetaan TEM:n tilaamassa ja 15.8.2023 julkaistussa 4FRONTin tekemässä arvioinnissa.

Arvioinnin havaintojen mukaan pitkäjänteisen valtiollisen sijoittajan merkitys on korostunut epävarmoissa markkinatilanteissa ja markkinahäiriöissä. Viime vuosina erityisesti ilmastokriisi, koronapandemia ja Ukrainan sota ovat korostaneet Tesin roolia yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja akuuttien markkinahäiriöiden tasaajana. Tesin toiminta muun muassa koronapandemian yhteydessä on laajasti koettu onnistuneena ja tärkeänä.

Tesin rooli on merkittävä osana pääomasijoituskenttää sekä laajemmin TEM:n elinkeino- ja innovaatiopolitiikan välineenä. Toimintaympäristön muuttuessa hallitusohjelman tavoite on koota valtion pääomasijoitustoimijoita yhteen, mikä on myös hyvin linjassa Tesin arvioinnin suositusten kanssa. Hankkeen jatkovalmistelussa arvioidaan myös muita suosituksia osana valtion erityisrahoitusyhtiöiden ja omistajaohjauksen kehittämistä parhaan lisäarvon ja vaikuttavuuden saavuttamiseksi”, sanoo elinkeinoministeri Wille Rydman.

Vanhempi partneri Kimmo Halme 4FRONTista toteaa, että julkisen pääomasijoitustoiminnan pitkäjänteistä ja määrätietoista kehittämistä tulee jatkaa, ottaen huomioon markkinoiden kehitys Suomessa ja kansainvälisesti.

Valtion pääomasijoitustoimijoiden yhteisohjausta on mahdollista edelleen tiivistää ja toimijoiden keskinäistä synergiaa vahvistaa. Pienempien toimintojen kokoamista yhteen on syytä harkita. Tesin tulee myös toimia aktiivisemmin suunnannäyttäjänä ESG- ja vastuullisuuskysymyksissä”, toteaa Halme.

Pidämme tulevaa valtion pääomasijoitustoimijoiden kokoamista yhteen erinomaisena mahdollisuutena palvella suomalaisia startup- ja kasvuyhtiöitä entistä paremmin”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Arvioinnin tuloksia tullaan käymään läpi 4.10. järjestettävässä sidosryhmätilaisuudessa, ja sitä hyödynnetään Suomen hallitusohjelmassa mainituissa Suomen julkisten pääomasijoittajien kokoamisessa yhteen.

Arviointi tarkastelee Tesin toimintaa, roolia ja vaikutuksia Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla vuosina 2015–2022. Toimeksiannon mukaisesti loppuraportti sisältää 13 suositusta. Arvioinnin teki TEM:n toimeksiannosta 4FRONT Oy yhteistyössä Advestia Oy:n ja Technopolis France Sarl:n kanssa. Edellinen vastaava arviointi on vuodelta 2014.

Tesi on vuonna 1995 perustettu valtion omistama pääomasijoitusyhtiö, joka tekee vähemmistösijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja kohdeyrityksiin samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa.

Tutustu arviointiin tarkemmin

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Lassi Noponen, 050 407 6033
toimitusjohtaja Pia Santavirta, Tesi, 040 546 7749
Senior Partner Kimmo Halme, 4front, 040 1250 350

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, markkinatietoa, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter | LinkedIn | Uutiskirje