Tesi avaa laajan pk-kyselytutkimuksen datan avoimesti kaikille hyödynnettäväksi

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on avannut yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa kuukauden välein tehtävän kyselytutkimuksen tulosten interaktiiviset näkymät ja datan latausmahdollisuudet avoimesti kaikille hyödynnettäväksi osoitteessa:

https://survey.taloustutkimus.fi/dashboard/covid_pk_yritykset_avoin/

Kyselytutkimuksen tavoitteena on tarkastella taloutta kokonaisuutena reaaliaikaisesti ja toimialakohtaisesti sekä tarjota ajantasaista tietoa päättäjien käyttöön toimenpiteiden oikea-aikaiseksi kohdistamiseksi. Tesi pyrkii auttamaan valtionhallintoa sekä rahoitusinstrumenteillaan että tuottamalla dataa ja analyysejä markkinoista.

”Koronakriisi on asettanut ennennäkemättömiä vaatimuksia päätöksenteon tueksi tuotettaviin analyyseihin, jotka ovat perinteisesti pohjautuneet makrotason dataan ja kvartaalikohtaiseen raportointiin. Tämä kyselytutkimus on toteutettu laajassa yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin sekä akatemian kanssa. Kaikilla osapuolilla on aito halu löytää parhaat ratkaisut tiiviissä yhteistyössä ja vastaavasti luoda hyvä pohja datavetoisen päätöksenteon innovaatioihin. Haluamme avata kyselytutkimuksen datan kaikille hyödynnettäväksi ennusteiden ja taloudellisen mallinnuksen tueksi”, sanoo Tesin Chief Digital Officer Henri Hakamo.

Koronan vaikutuksia suomalaisiin pk-yrityksiin kartoittava laaja-alainen kyselytutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran 3.4.-5.5.2020. Siihen osallistui yhteensä 1639 yritystä, joiden liikevaihto on alle 200 milj. euroa/vuosi ja henkilöstömäärä 5-250 henkilöä. Tesin toimeksiannosta tehdyn kyselytutkimuksen laatimiseen osallistuivat Helsinki GSE, työ- ja elinkeinoministeriö, professori Vihriälän selvitystyöryhmä, Business Finland, Finnvera sekä muita asiantuntijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Tavoitteena on muodostaa laaja-alainen ja neutraali näkemys pk-yritysten nykytilanteesta kattaen monia näkökulmia ulkoisista vaikutuksista, sisäisistä toimenpiteistä sekä tukitoimien vaikuttavuudesta. Tutkimus toistetaan kuukauden välein.

Kyselytutkimuksen loppuraportti

 

Lisätietoja:
Henri Hakamo, Chief Digital Officer, Tesi
henri.hakamo@tesi.fi, +358 40 050 2721

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,3 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa – www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII