Tesin selvitys: Suomalaisille syväteknologiayrityksille ennätysmäärä kasvupääomaa vuonna 2022

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin selvityksen mukaan suomalaiset syväteknologian (deep tech) yritykset kasvavat ja ovat keränneet ennätysmäärän kasvupääomaa vuonna 2022. Vaikka alaan investoivien toimijoiden määrä on kasvanut, varsinkin myöhemmän kasvuvaiheen rahoituskierrosten kokoaminen on haastavaa. Lisäksi uusien syväteknologiayritysten määrä on laskussa. Tarvitaankin monen toimijan yhteistyötä, jotta syväteknologiayrityksiä syntyisi enemmän ja ne pääsisivät skaalautumaan ja kasvamaan.

Tesin deep tech -selvitys tehtiin nyt ensimmäistä kertaa. Se kattaa 241 suomalaista kasvuyritystä, joiden liiketoiminta on tiede- ja tutkimusperustaista, oman alansa teknologisella eturintamalla ja teknologioissa, joissa kynnys menestymiseen on korkealla. Yritysten liiketoiminta liittyy esimerkiksi uusiin materiaaleihin, digitaaliseen infraan, energia- ja ilmastoteknologioihin, optiikkaan, tekoälyyn ja robotiikkaan sekä terveys- ja bioteknologiaan. Deep tech -yrityksille ei ole kuitenkaan olemassa yksiselitteistä määrittelyä.

Otoksemme perusteella Suomessa on syntynyt vuosittain keskimäärin vajaat parikymmentä uutta syväteknologiayritystä viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Luku on ollut laskusuuntainen vuoden 2016 huipun jälkeen. Yritysjoukon keskimääräinen liikevaihdon vuosikasvu on ollut lähes 50 % samalla, kun kasvu on hyvin keskittynyttä: viidennes yrityksistä luo alan liikevaihdosta 90 %. Alkuvaiheen liikevaihdon kasvu on hidasta. Jopa nopeimmin markkinoille pääsevillä yrityksillä liikevaihdon skaalaamiseen menee 5–15 vuotta.

Suomalainen pääoma ei riitä kasvaville rahoituskierroksille

Selvityksen mukaan suomalalaiset syväteknologiayritykset ovat keränneet reilun kymmenen vuoden aikana lähes kaksi miljardia euroa kasvupääomaa, ja samaan aikaan alalle sijoittavien määrä on kasvanut ja monipuolistunut. Suomalaisten sijoittajien rooli on merkittävin alkuvaiheen pienemmillä rahoituskierroksilla, mutta koon kasvaessa rahan kerääminen vaikeutuu ja ulkomaisten sijoittajien merkitys korostuu. Kaikkiaan ulkomaisten sijoittajien osuus on noin 70 % kaikista suomalaiseen syväteknologiaan sijoittavista tahoista.

”Syväteknologiayritysten joukosta löytyvät ne helmet, joilla tulevaisuuden isot haasteet ratkaistaan. Tässä myös Suomella korkean osaamisen maana on iso mahdollisuus. Kehittyäkseen yritykset tarvitsevat riskin jakamista, useita rahoituskierroksia, kärsivällistä rahaa ja erilaisten toimijoiden kumppanuuksia”, sanoo Tesin tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava Henri Hakamo.

”Syväteknologiayritysten haasteet kasvavat myöhemmän vaiheen kasvavilla rahoituskierroksilla, joihin on vaikea löytää sijoituskierroksen johtavaa ns. lead-sijoittajaa. Suomalaisten pääomasijoitusrahastojen koko ei tähän riitä, ja tässä näemme suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan näkökulmasta selvän kehityskohteen. Lisäksi tulevaisuuden kannalta on ensisijaisen tärkeää panostaa järjestelmätasolla uusien aihioiden luomiseen ja saattamiseen tutkimuksesta yritystoimintaan asti”, Hakamo jatkaa.

Katso lisää:

Lisätiedot:

Henri Hakamo, 040 050 2721, henri.hakamo@tesi.fi, CDO
Susanna Aaltonen, 040 593 4221, susanna.aaltonen@tesi.fi, viestintäjohtaja

Linkki Henri Hakamon kuvaan

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, perusteltua näkemystä, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter | LinkedIn Uutiskirje