Tesi käynnistää Venture Bridge -siltarahoitusohjelman kansainvälistä kasvua hakeville teknologiayrityksille

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää Venture Bridge -sijoitusohjelman kansainvälistä kasvua hakeville teknologiayrityksille, jotka hakevat lähitulevaisuudessa seuraavaa, suurempaa sijoituskierrosta. Koronatilanteen vuoksi on odotettavissa, että kansainvälisten sijoittajien toiminta on Suomessa lähivuosina viime vuosiin verrattuna vähäisempää. Tesi paikkaa tätä rahoituskapeikkoa siltarahoituksella, jotta yrityksillä on enemmän aikaa ja resursseja hakea suurempia rahoituskierroksia. Venture Bridge -ohjelman sijoitukset tehdään yhdessä ja samoin ehdoin ammattimaisten venture capital -sijoittajien kanssa.

”Koronakriisi vaikuttaa kasvuyrityksiin paitsi liiketoiminnan ja kasvunäkymien kautta, myös merkittävänä rahoituksen saatavuuden heikentymisenä kansainvälisten sijoittajien sekä teollisten sijoittajien vähentäessä toimintaa Suomessa. Nämä sijoittajat ovat olleet suuressa roolissa viime vuosina suomalaisten yritysten skaalaamisessa kohti globaalia toimintaa”, sanoo Tesin suorista venture capital -sijoituksista vastaava johtaja Juha Lehtola.

Venture Bridge -ohjelman sijoitusfokuksessa ovat kansainvälistä kasvua hakevat teknologiayritykset, jotka ovat jo aiemmin keränneet vähintään siemenrahoituskierroksen venture capital -sijoittajilta, ja joutuneet koronakriisin seurauksena lykkäämään seuraavan vaiheen ulkopuolista sijoituskierrosta. Sijoitukset toteutetaan vaihtovelkakirjalainana, joka konvertoidaan yhtiön osakkeiksi seuraavan sijoituskierroksen yhteydessä. Näin sijoitukset saadaan toteutettua osakesijoituksia nopeammassa aikataulussa. Tesin sijoitukset ohjelmasta ovat kooltaan 0,25 – 2 miljoonaa euroa. Venture Bridge -ohjelma käynnistetään 17.6.2020, ja Tesi julkaisee siihen mennessä tarkemmat tiedot ohjelmasta verkkosivuillaan.

Venture Bridge -ohjelma täydentää koronatilanteessa Tesin suoraa venture capital -sijoitustoimintaa, ja sen kautta Tesin sijoitusfokus laajenee tilapäisesti normaalia varhaisempaan vaiheeseen. Venture Bridge -ohjelman lisäksi Tesi kasvattaa volyymiaan suuremmissa, myöhemmän vaiheen venture capital -kierroksissa muun muassa Euroopan investointipankin ja Tesin yhteistä ESIR-sijoitusohjelmaa hyödyntäen.

”On äärimmäisen tärkeää tulevaisuuden työllisyyden ja kilpailukyvyn kannalta, että Suomessa on innovatiivisia ja kunnianhimoisia kasvuyrityksiä myös kriisin jälkeen. Alkuvaiheen yhtiöille suunnatun Venture Bridge -ohjelman lisäksi varaudumme merkittävään volyymin lisäämiseen myöhemmän vaiheen sijoituskierroksissa, jotka kohdistuvat liiketoiminnan kansainväliseen skaalaamiseen. Näillä toimenpiteillä pyrimme edesauttamaan sitä, että yhä useampi suomalainen yhtiö saavuttaisi globaalisti johtavan aseman toimialallaan”, jatkaa Lehtola.

Hallituksen lisätalousarviossa 2.6.2020 on esitetty yhteensä 250 miljoonan euron lisäpääomitusta Tesille. Lisäpääomitusta on tarkoitus kohdistaa joustavasti markkinatilanteen mukaan venture capital -sijoituksiin, vakautusrahoitusohjelmaan sekä rahastosijoitustoimintaan seuraavan kahden vuoden aikana koronatilanteen aiheuttaman markkinahäiriön vuoksi.

Lisätietoja:

Juha Lehtola, johtaja, Venture capital -sijoitukset
juha.lehtola@tesi.fi, +358 400 647 671  

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,3 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa – www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII